Proton Terapi

Proton Terapisi Nedir?

Kanser hastalıklarının tedavisine yönelik proton terapisi, ışın tedavisinin modern ve çok hassas bir şeklidir ve fiziksel özellikleri nedeniyle sağlığı koruyucu ve etkili sayılmaktadır. On yıllardır tüm dünyada kullanılır. Teknik ilerleme ve büyüyen yatırımlar sayesinde proton terapisi giderek daha fazla alanı kaplamakta ve daha çok endikasyonda kullanılmaktadır.

Proton terapisi parçacık özelliği olan bir ışın çeşididir. En büyük özelliği tümörün arkasında kalan normal dokuların çıkışında olan radyasyon dozunun sıfıra yakın olarak ayarlanabilmesidir. Ancak radyobiyolojik olarak dokuda ve tümörde yarattığı etki alışılagelmiş foton tedavilerinden farklıdır.

En büyük dezavantajı çok pahalı maliyeti ve etkinliğinin ancak bazı doku ve tümör tiplerinde kısmi üstünlük sağlayabilmesidir. Bu cihazların kurulum maliyetleri, idame bakım maliyetleri hayli yüksektir. Tedavi maliyetleri de bu durumun sonucu olarak çok yüksektir. Japonya, ABD, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede sağlık sigortaları geri ödeme kapsamına alınmamaktadır.

Proton Terapisi Kimlere Ve Hangi Tümörlere Uygulanır?

Proton terapisinin en sık kullanıldığı alan çocukluk çağı tümörleridir. Çocukluk çağı tümörlü hastalarda sağkalım ve uzun yaşam beklentileri erişkinlere göre çok daha yüksektir.  Gelişme çağındaki bu hastalarda radyoterapiye bağlı görülebilecek yan etkiler ve ikincil kanserler daha fazla önem kazanmaktadır. Foton tedavisinde ışınlama alanı dışında kalan dokuların aldığı düşük dozlar nedeniyle nadir görülebilen ikincil kanser riski mevcuttur. Proton tedavisinin fiziksel özellikleri nedeniyle bu risk minimum düzeye inmektedir. Bu özellikleri nedeniyle proton tedavisi medulloblastom, beyin sapı gliomları, rabdomyosarkom, retinoblastom gibi tümörlerin tedavisinde  daha fazla tercih edilmektedir.

Erişkinlerde ise çok çeşitli tümörde çalışmalar sürmekte olup, cerrahisi zor olan ve beyin sapı ve omuriliğe yakınlığı nedeniyle foton ışınları ile yüksek dozda radyoterapinin verilemediği,  kafa tabanı yerleşimli kordomalar ve kondrosarkomların ışınlanmasında proton tedavisi avantaj sağlamaktadır.  Baş-boyun tümörleri, akciğer, beyin, pankreas, prostat ve diğer bazı tümörlerde de proton tedavisi sınırlı düzeyde ve seçilmiş olgularda kullanılmaktadır.

Proton tedavisi,  ikinci defa aynı bölgenin ışınlanmasını gerektiren durumlarda da çevre dokuları ve organları koruma özelliği ile önemli bir avantaj sağlamaktadır.

En sık kullanıldığı hastalık grupları; baş-boyun tümörleri, prostat tümörleri, çocukluk çağı tümörleri ve karaciğer tümörleridir.

Proton Terapideki Terapistler

Terapi