Otizm Belirtileri

Otizm Belirtileri

Aşırı hareketli olmak

Aşırı hareketsiz olmak

Göz teması kuramama

Yaşıtları ile iletişim kuramama

Konuşma bozuklukları

Fiziksel temastan uzak durmaları, hoşlanmamaları

Konuşma konusunda gerilik yaşamak

Bir oyuna bağımlı olmaları

Yemek yeme bozuklukları

Çevreye, kendilerine, oyuncaklarına zarar vermek

Öğrenime kapalılar veya geç cevap vermek

Çok yıpratıcı veya agresif olmak

Takıntılı olmaları

Çevreye ilgisiz, duyarsız kalmaları

İsim hitaplarına fazla cevap verememeleri

Sarılma ve öpme gibi fiziksel temastan hoşlanmazlar.

Konuşmada gecikme vardır.
İ
nsanlarla iletişim yerine cansız varlıklarla ilgilenirler.

Topluluk içinde yaşıtları ile diyalog kurmazlar, oyunlara katılmazlar, kendilerini izole ederler.

Hırçınlık, öfke nöbetleri

Mizah, şaka gibi söylemleri anlayamamak

Sallanma, kendi etrafında dönme ya da çırpınma gibi hareketleri sürekli olarak tekrar etmek

Kendine zarar verebilecek davranışlar sergilemek (kendini ısırmak, başı yere ya da duvara vurmak gibi)

İletişim Farklılıkları

Duygu, düşünce, bilgi alışverişi yapılmasına olanak tanıyan iletişim, gereksinimlerin ifade edilmesi ve diğer kişileri anlama becerisi olarak da tanımlanabilir.

Diğer insanları anlamama,

Söylenenleri kelime anlamının haricinde mecazi olarak anlayamama,

Çok anlamlı ve eş sesli kelimelerin karıştırılması,

Konuşmaya başlama ve devam ettirme güçlüğü,

Sözcük ve ifadelerin sürekli tekrar edilmesi.

Konuşmayı öğrenseler bile hep aynı kelimeyi tekrar ederler.

Konuşmayı iletişim aracı olarak kullanmazlar

Davranış Farklılıkları

Yineleyici Hareketler

Ses, ışık, sıcaklık ve soğukluk gibi uyaranlara aşırı tepki ya da tepkisizlik

Oyun becerisinde yetersizlik

Nesneleri amacına uygun kullanmayıp ayrıntılarıyla ilgilenme

Hayal kurmada yetersizlik

Günlük yaşan rutinlerinin değişmesine karşı çıkma

Sıkça Sorulan Sorular

Yorumlar

Yorum Yazın

Cengiz TANER