Varoluşçu  Terapi Nedir?

Varoluşçu Terapi Nedir?

Varoluşçu terapi


Temel Felsefe

Varoluşçu terapinin temel felsefesinde kişi kendi geleceğini ve kararlarını kendi belirler ayrıca seçim özgürlüğüne sahiptir. Bazı kavramlar varoluşçu terapinin temel felsefesini oluşturur bunlar; yaşamın anlamı, kaygı, sorumluluk, yalnızlık ve ölüm gerçeği ile yüzleşmek gibi insan doğasında var olan temel kavramlardır.

Temel Kavramlar

İnsani özellikler doğrultusunda psikolojik danışma yapar. Terapinin temeli her bireyin kendine özgü bir kişilik gelişimi olduğuna dayanır. İçinde bulunulan anda yaşanılanlar vurgulanır.

Terapinin Hedefi

Bireylerin özgür olduklarını görmeleri ve eldeki imkânları farkına varmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Varoluşçu terapi ile kişilerin başlarına gelen herhangi bir şeyden kendilerinin sorumlu olduğunu fark etmeleri, özgürce davranmalarını engel olan etkenler belirlemeleri istenir.

Terapide Terapist Danışan İlişkisi

Terapist şimdi ve buradalığına vurgu yaparak danışanla samimi ve gerçek bir etkileşime girer. Terapistin ana görevi, danışanın dünyada oluşu hakkında sorularına dünyadaki varoluşunu doğru biçimde anlamasını ve kavramasını sağlamaktır.

Terapi Tekniği

Varoluşçu terapinin özel bir tekniği yoktur, diğer psikoterapi teknikleri ile birlikte kullanılmaktadır.

Olumlu ve Olumsuz Yanları

Yaşamla ilgili karar almada, anlam sorgulamasında ve kişisel gelişim programlarında etkili yönleri vardır. Gelenek ve göreneklere saygı, otoriteye itaat gibi değerlerin öne çıktığı muhafazakâr toplumlarda bireyler, özgürlüğe, otoriteye, kendini gerçekleştirmeye daha önem verdiğinden dolayı varoluşçu terapide zorluk yaşayabilirler.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN