Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları

Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları

Kaygı bozuklukları, bireyin normalden daha fazla ve kontrol edilemeyen düzeyde kaygı yaşadığı durumları içeren bir grup psikiyatrik rahatsızlıktır. Kaygı bozuklukları genellikle belirli bir durum, nesne veya etkinlikle ilişkilidir ve genellikle kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler.

Anksiyete bozuklukları şu alt tiplere ayrılabilir:

Genel Anksiyete Bozukluğu (GAB): Bu bozukluk, bireyin sürekli olarak belirsizlik ve gelecekle ilgili aşırı endişe duymasıyla karakterizedir. Kişi, genellikle mantıklı bir neden olmadan sürekli bir gerginlik hissi içindedir.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB): Sosyal durumlarda veya sosyal etkileşimlerde yoğun bir kaygı yaşama eğilimindedirler. Diğer insanlarla etkileşimde bulunmak, eleştirilmek veya rezil olma korkusu sosyal anksiyete bozukluğu olan bireyler için zorlayıcı olabilir.

Paniğe Bağlı Anksiyete Bozukluğu: Paniğe bağlı anksiyete bozukluğu, tekrarlayan panik atakları ile karakterizedir. Panik ataklarının beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkması ve belirli bir nedenle olmaksızın aniden ortaya çıkması özellikle belirgindir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB): Bu bozukluk, kişinin obsesyon adı verilen tekrarlayan, istenmeyen düşüncelere karşı direnç gösterme veya bu düşünceleri bastırma çabası içinde olduğu kompulsiyonlarla ilişkilidir.

Agorafobi: Bu bozukluk, genellikle kalabalık, açık alanlar veya toplu taşıma araçları gibi belirli durumlardan veya yerlerden kaçınma eğiliminde olan kişilerde görülür.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Kişinin ciddi bir travmatik olaya maruz kalmasının ardından ortaya çıkan bir durumdur. Bu bozukluk, travmatik olayın hatırlanmasıyla ilgili anksiyete ve stresle karakterizedir.

Tedavi genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi veya bir kombinasyonunu içerir. Kognitif davranış terapisi (KDT) ve ilaç tedavisi (antidepresanlar, anksiyolitikler gibi) bu bozuklukların yönetiminde sıkça kullanılan tedavi yöntemleridir. Ancak, tedavi kişiselleştirilmelidir ve her bireyin ihtiyaçlarına göre adapte edilmelidir. Profesyonel bir sağlık uzmanından yardım almak, anksiyete bozukluklarıyla başa çıkmada önemli bir adımdır.

Kategori