Holoterapi Nedir?

Holoterapi Nedir?

Holoterapi Nedir?

Holistik sözcüğü, yunanca “bütün” manasına gelen “holos” ve ileri gitmek manasına gelen “trapein” sözcüklerinin birleşiminden olmaktadır ve bir bütün olarak “bütünlüğe varmak/bitirmek” manasını taşımaktadır. Holistik nefes çalışmaları, çağdaş şuur araştırmaları, kişi ötesi psikoloji, antropoloji, çeşitli derinlik psikolojisi araştırmaları ve spiritüel doğu pratiklerinin birleştirilmesi yoluyla, Stanislav Grof ve Christina Grof (1988) tarafından sistematik hala getirilmiş, bir kendini bulgu ve kendiliğinden iyileşme yaklaşımıdır. Dr. Grof holoterapiyi, “sıra dışı bilinç düzeyi aracılığıyla iyileşmek” olarak tanımlamıştır.

Holoterapi nefes terapisi bir diğer adıyla ağız açık bir şekilde, üst solunum yaptığımız derin ve sürekli nefes alma çalışmasıdır.

Holoterapide Ne Yapılır?

Amacımız, bedeni bilinçli olarak bir zorluğa götürüp, oradan fayda sağlamaktır. Zihin dalgalarını nefesin desteğiyle teta seviyesine getirerek bilinçaltı açığa çıkarılır. Kişi tüm çalışma boyunca kendindedir.

Beyin dalgaları bilinç ile bilinçaltı arasında bir köprüdür. Bunu zihnin iç içe geçmiş kapıları olarak da düşünebiliriz. Hızlı solunum ile bilinç değişir ve bilinçaltı derinliklerinde nelerin olduğu ortaya çıkar. Yakın ve uzun geçmişe ait anılar hatırlanır. Bu sayede kişinin yaşadığı problemin kaynağına inilerek olumlama cümleleriyle zihnin düşünce yapısı değiştirilir.

Holoterapi seansı 5 aşamadan meydana gelir ve bu 5 aşamanın toplamı için süre 2 saattir.

1) Danışan deneyim haritasının sunumu: Bilincin deneyim haritasının sunumu, terapist tarafından yapılır. Danışanlar deneyimleyecekleri bilinç değişimlerinin aşamaları konusunda bilgilendirilmektedir.

2) Müzik eşliğindeki nefes çalışması: Bu aşamada, terapist tarafından danışanın ya da danışan grubunun ihtiyacına göre belirlenen “psikotropik (rahatlatıcı) müzik eşliğinde nefes çalışmaları gerçekleştirilir. Danışanlar, derinden, ritmik ve hızlı bir şekilde nefes alıp, verirler. Hiperventile edilmiş nefes ile bilinç hafif askıya alınarak bilinçaltı kayıtlarıyla birlikte öne çıkarılır. Danışanlar, birbirleri ile ya da terapist ile iletişim kurmazlar, sadece yönlendirmeleri dinlerler ve seans boyunca gözlerini kapalı tutarlar.

3-) Uyarıcı telkinler: Holoterapi seansının bu bölümü, danışanın bilincini ve bilinçaltını eş düzeye çekmesini ve böylelikle bilinçaltı sağılımı ardından telkinlere açık hale gelmesini sağlar. Nefes çalışmaları ile eş zamanlı ve ardından yapılan uyarıcı telkinler, danışanın bilinçaltı kayıtlarını istenilen doğrultuda kalıcı olarak değiştirmesine yardımcı olmaktadır.

4) Özgür zaman süreci: Bu aşamada danışan, yeniden yapılandırma ve dinlenme ile deneyimlerini paylaşma süreci için serbest bırakılır.

5) Deneyimlerin paylaşımı seansın son aşaması ise deneyimlerin paylaşımıdır. Danışanlar, nefes çalışması esnasındaki deneyimlerini yorumlamadan olduğu gibi aktarırlar. Ve terapist tespit ettiği, uygun alanlarda koçluk ve bilgilendirme ile seansı bitirir.

Holoterapi Kimler Üzerinde Etkilidir?

Holoterapi çalışması öncelikle üstesinden gelmekte zorlanılan depresyon, takıntılar, kronik ağrılar, fiziksel şikâyetler, mutsuzluk, korku (sınav korkusu), kaygı, üzüntü, öfke, alınganlık, endişe, panik atak, değersizlik duygusu, kendine güvenmeme, geçmişte takılı kalma, sürekli gelecek korkusu ve kaygısı yaşamak, anda yapman gereken şeyleri yapamama, taciz olaylarında yaşanan derin suçluluk ve üzüntü, bir yakınını kaybetmekten dolayı yaşanan derin üzüntü.
Yaşanılan bu olumsuz olayları iyileştirmek için kullanılır ve şu durumda olanlar holoterapiye başvurabilir:

• Duyguları ya da bedenleriyle bağlantıyı kopuk hissedenler

• Hayatını daha çok zihinde yaşayan, bu yüzden yorgun hisseden, kalple bağlantıyı hatırlamak isteyenler

• Farkındalığını artırmak isteyenler

• Affetme, şevkat ve sevme kapasitelerini yükseltmek isteyenler

• Yaratıcılığını, kendiliğinden ve çabasızca artırmak isteyenler

• Travma sonrası iyileşme aşamasında olanlar

• Hizmet etmeyen davranış paternlerinden, tepkisellikten kurtulmak isteyenler

• Uzun süre ifade edilmemiş, bastırılmış duygu durumlarından yorgunluk duyanlar

• Hayatın ruhsal yönüyle daha derin bir bağlantı kurmak isteyenler

• Bir yakınını kaybetmekten dolayı yaşadığı ve belki de bastırdığı üzüntüyü, sağlıklı bir alanda ifade etmek isteyenler,

• Kendini bilmeyi deneyimlemek isteyen maceracı ruhlar

• Günlük hayatın stresinden silkelenip, deşarj olmak isteyenler

• Herhangi bir kimyasal kullanmadan, nefes tekniğiyle mistik bir deneyim yaşamak isteyenler

• Depresyonda olan ve ilaçsız bir destek alanını tecrübe etmek isteyenler

• Kendisi ve yakınları için “şimdide olma” kapasitesini yükseltmek isteyenler

• Daha tatmin edici bir yaşam arayışı içinde olanlar.

Holoterapinin Faydaları Nelerdir?

Holoterapi kişiyi birçok anlamda olumlu yönlendirir. İyileştirir ve yön bulmasını sağlar. Bunlar;

• Bilinçaltı temizlenmesini sağlar, bilinçaltına format atar.

• Nedenini aradığımız soruların cevaplarını bulur.

• Acı ve haz eşiğinden kurtarır.

• Hafızayı boşaltır ve temizler.

• Bakış açısını iyileştirir.

• Psikolojik rahatsızlıkların giderilmesini sağlar.

• Botoks ve detoks etkisi sağlar.

• Bolluk ve bereketin arttırılmasını sağlar.

• Hormonları güçlendirir ve canlandırır.

• Farkındalığı arttırmayı sağlar.

• Kalıpların yıkılmasını sağlar.

• Motivasyonu arttırır.

• Bakış açısını iyileştirir ve güçlendirir.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori