Gestalt Terapinin Amacı

Gestalt Terapinin Amacı

Gestalt terapisi:

Temel felsefe: Gestalt felsefesinde bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarını bütünleştirme arzusunda olduklarına inanılır. Her birey önceki yaşantılarının şimdiki davranışları üzerindeki etkisini fark etme kapasitesine sahiptir. Geştalt terapi içinde bulunulan zaman odaklanarak bireysel tercih ve sorumluluğa vurgu yapar.

Temel kavramlar: Yaşantısal bir kuram olan Gestalt terapi, burada ve şimdi ilkesinden hareketle danışanın ne ve nasıl sorularını yorumlar.

Terapinin amacı: Gestalt terapisinde anlık yaşantıların farkındalığının sağlanması ve danışanların tercih yapma kapasitelerini genişletme temel hedeftir. Analizden ziyade davranışlar ve bireysel özelliklerin bütünleştirilmesi sağlanmaya çalışılır.

Terapide terapist danışan ilişkisi: Terapistin tutumu teknikten daha önemlidir. Terapist danışan adına yorumda bulunmaz ancak danışanın yorum perspektifini genişletecek olanakları sağlamaya çalışır. Terapi sürecinde danışanın mevcut yaşantısını etkileyen geçmişe ait bitmemiş işler belirlenip, tamamlanmasına uğraşılır.

Terapi tekniği: Herhangi bir teşhisten kaçınarak terapist ve danışan ben ve diğerleri şeklinde bir diyalog oluşturarak birbiri ile çelişen duygular bütünleştirilmeye çalışılır.

Olumlu ve olumsuz yanları: Evlilik ve aile terapileri, krize müdahale, psikosomatik bozukluklar, çocuklarda davranış bozuklukları ve okullarda rehberlik uygulamalarında etkili bir psikoterapi yöntemidir. Beden dilinden oldukça fazla yararlandığından sözel iletişimde kopukluğun olduğu vakalarda iyi netice verir. Entelektüel düzey düşük ise çalışmak zordur.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN