Eklektik Terapi Nedir?

Eklektik Terapi Nedir?

Eklektik Terapi Nedir?

Eklektik tedavi, problem, tedavi hedefleri ve kişinin beklentileri ve motivasyonuna bağlı olarak her bir danışanın kendine özgü ihtiyaçlarına uyum sağlayan açık ve bütüncül bir psikoterapi biçimidir. Eklektik bir terapist çeşitli disiplinlerden yararlanır ve danışana yardımcı olmak için terapötik araçların en iyi kombinasyonunu belirlemek için bir dizi kanıtlanmış yöntem kullanabilir. Aslında, eklektik bir terapist, her bir tedavi şekli ya da tedavilerin kombinasyonunu kullanarak, her bireyin terapötik sürecini, özel problemi tedavi etmek için en etkili olduğu gösterilmiştir.

Tek bir psikoterapi yöntemine bağlı kalınmadan, kişinin durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı yöntem ve teknikleri bir arada kullanabildiği terapi yöntemidir.

Eklektik Terapi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Eklektik terapi, çok çeşitli ihtiyaçları olan insanlara yardım etmek için kullanılabilir. Genelde şu durumlar için kullanılmaktadır:

• Endişe

• Bipolar bozukluk

• Başa çıkma ve uyum zorlukları

• Depresyon

• Yeme bozuklukları

• Kişilik bozuklukları

• Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)

• İlişki sorunları

• Seçici dilsizlik

• Sosyal konular

• Stres
Eklektik Terapi Türleri Nelerdir?

Eklektik Yaklaşım (bütüncül yaklaşım): İhtiyaca ve sorunun niteliğine göre birçok terapi yaklaşımından faydalanan, çeşitli terapi ekollerinin anlama biçimini ve tekniklerini harmanlayarak çalışan bir yaklaşımdır. Eklektik yaklaşımda bireyin özellikleri ve problem durumu dikkate alınarak uygulanacak psikoterapi yöntemi belirlenir.

Psikologlar, hastaları için bir tedavi olarak birkaç farklı eklektik terapi biçiminden birini seçebilirler. Çeşitli formlar şunları içerir:

• Bilişsel-kişilerarası terapi: Bu, hastaların düşüncelerinin ilişkileri üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olmanın bir yolu olabilir. Bu tür terapinin temel amacı, hastanın stresli duygularını azaltmaya yardımcı olmak için başkalarıyla olan ilişkilerini geliştirmektir.

• Çok modlu terapi: Bu, çeşitli terapi biçimlerinin aynı anda kullanılmasını içerir. Psikolog, yalnızca belirli bir semptom veya soruna odaklanmak yerine, tüm kişiyi tedavi etmeye çalışır.

• Transteorik terapi: Bu yöntem, hastanın olumlu bir değişiklik yapmak için geçmesi gereken aşamaları ve süreçleri anlamasını gerektirir.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN