Dans Terapisi Nedir?

Dans Terapisi Nedir?

Dans Terapisi Nedir?

Dans, bütün toplumların, halkların kültürel geçmişinden pek çok bağlantı içeren; bazen acıları, kederleri bazen de sevinçleri dillendiren şarkıların, türkülerin eşliğinde çeşitli enstrümanlar ve çoğunlukla da bir insan sesinin iştirakinde kimi zaman bireysel kimi zaman da ekip halinde bir hikâyeyi adeta kurgulayarak anlatan bir disiplin denilebilir.

Dansın iyileştirici bir yöntem olarak kullanılması tarih içinde pek çok kültürde görülmüştür. Ancak dans terapisinin bütünlüklü bir tedavi metodu olarak ortaya çıkması yirminci yüzyılın ikinci yarısında öncül olarak Avrupa ve Amerika’da gelişmiştir.

Dans yoluyla duygusal problemleri ve iletişim sorunlarını çözmeyi hedefleyen terapi türüdür. Dans terapisi kişinin sosyal, bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimine yardımcı olmak için hareketi kullanan bir psikoterapi türüdür. En önemli bileşenler beden, dans, yaratıcılık ve terapötik ilişkidir.

Dans terapistleri çok çeşitli duygusal sorunları, zihinsel yetersizliği ve hayatı tehdit eden hastalıkları bulunan kişilerle çalışır. Psikiyatri kliniklerinde, kreşlerde, ruh sağlığı merkezlerinde, hapishanelerde, özel okullarda ve serbest hekim olarak çalışabilirler. Her yaştan insanla hem grup terapisi hem de kişisel terapi şeklinde çalışırlar. Dans terapistleri kişilerin iletişim becerilerini, pozitif benlik imajlarını ve duygusal dengelerini geliştirmesine yardımcı olmaya çalışır.

Dans Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Dans terapisi, şifa edinmek amacıyla yapılan ritüeller kadar eski olmakla beraber bilimsel alt yapısını kazanmaya ve psikoterapi dünyasında teknik olarak yerini almaya yaklaşık 50 yıl önce başladı.

• Alzheimer,

• Otizm,

• Şizofreni

• Depresyon

• Kaygı

• Kişilik bozuklukları

• Yeme bozuklukları
gibi pek çok farklı popülasyonda anlamlı kazanımlar sağlamanın yanı sıra, Amerika ve İngiltere’de pek çok kanser kliniğinde terapi yöntemi olarak uygulanmaktadır. Ayrıca Akıl sağlığı, rehabilitasyon, tıbbi, eğitim ve adli ortamlarda ve huzurevlerinde, gündüz bakım merkezlerinde, hastalık önleme, sağlığı geliştirme programlarında ve özel muayenehanelerde uygulanmaktadır.

Dans Terapisi Faydaları Nelerdir?

• Kişisel farkındalık, özgüven, bağımsız olabilme yetisi ve sağlıklı bireyleşme,

• Düşünce, duygu ve hareket arasında bağlar kurabilmek,

• Değişkenlerle başa çıkabilme ve adaptasyon mekanizmalarının gelişimi,

• Çok yoğun, baskın düşünce ve hislerin ifade edilebilmesi ve bu hislerle başa çıkabilme,

• Sözel ve hareketli iletişim yöntemlerini geliştirme,

• Yaratıcı yöntemler, dans, müzik ve oyun aracılığıyla güvenli bir ortamda içsel kaynaklara ulaşım,

• Kişiye kendi ve başkaları üzerindeki etkisini yargılanmadan yaratıcı ve destekleyici bir ortamda deneyimleme olanağı sunmasıdır.

• Yaratıcı yöntemler kullanarak içsel kaynakları fark etme ve güçlendirme,

• Kişinin kendi sınırlarının farkına varması, sınır çizebilme,

• Kişinin başkaları üstündeki etkisin güvenli, yaratıcı ve destekleyici bir ortamda fark edebilmesi ve üstüne çalışabilmesi,

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori