Adler terapisi

Adler terapisi

Adler terapisi:

Temel Felsefe

Adler felsefesine göre bireyler toplumsal iş birliği kapasitesine sahiptirler. Her birey olayları yorumlayıp, etkileyip, şekillendirebilir. Tüm bireyler sosyal ilgi, hedeflerine ulaşma ve yaşam görevleri doğrultusunda eyleme geçebilir. Her bireyin hayatın ilk dönemlerinde oluşan ve tüm yaşam boyu sürme eğilimine olan bir yaşam tarzı vardır.

Temel Kavram

İnsanların motivasyonu ve yaşama bağlılıkları sosyal ilgi ve yaşamlarına anlam kazandıran hedefler bulmalarıyla doğru orantılıdır. Bireylerin tanınma ve üstünlük mücadeleleri, özgün bir hayat tarzına sahip olma çabaları, aile ilişkileri Adler felsefesinin temel kavramlarındandır. Adler terapisi bu kavramlar doğrultusunda teşvik sağlar, yeni bilişsel bir bakış açısı ve davranışlar geliştirmeye çalışır.

Terapinin Hedefi

Adlerci terapide danışanlar yeni amaç ve hedefler doğrultusunda cesaretlendirilir, temel düşünce ve yaşam hedeflerini yeniden gözden geçirmeleri sağlanır, terapi boyunca aidiyet duyguları geliştirilir.
Terapide Terapist Danışan İlişkisi
Psikoterapist ve danışan, ortak sorumluluk ve iş birliği içinde danışanın yaşam tarzındaki yanlış hedef ve hatalı kuramları saptayıp, düzeltmeye çalışırlar.

Terapi Tekniği

Geçmiş yaşanmışlıklar, aile düzeni ve kardeş sırası, anılar, kişisel özellikler, yorumlamalar, cesaretlendirmeler Adler terapisi teknikleri içinde olmakla birlikte teknikten çok danışanların kişisel tecrübelerinde faydalanılır.

Olumlu ve Olumsuz Yanları

Gelişim modeli ağırlıklı çalışan Adler terapisi bu özelliğinden dolayı öğrenci rehberlik faaliyetlerinde çocuk psikolojik danışmanlığında evlilik ve aile danışmanlığında, madde bağımlılığı tedavisinde, ceza ıslah evlerinde psikolojik danışmada ve koruyucu uygulamalarda etkili bir tekniktir. Aile geçmişi hakkında geniş araştırma gerekliliği bazı danışanlarda savunma geliştirebilir. Birçok psikoterapi tekniğiyle beraber çalışmaya uygundur.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori