Varoluşçu Terapi Amaçları Nelerdir?

Varoluşçu Terapi Amaçları Nelerdir?

Varoluşçu Terapi Nedir?

Varoluşçu terapinin amacı yaşamı netleştirmek, üzerinde düşünmek ve anlamaktır. Yaşanılan problemler ile yüzleşilecek ve sınırlar keşfedilecektir.

Varoluşçu psikoterapinin temel felsefesi insanların özgür olduğu, kendilerini gerçekleştirme kapasitesine sahip oldukları, kendi yaşamlarından kendilerinin sorunlu olup, yaşamlarının kendi seçimlerinden kaynaklandığıdır. İnsanın en sonunda ulaşacağı en üst amaç sevgi olup, insanın kurtuluşu sevmek ve sevilmekten geçer.

Varoluşçu Terapinin Temel Temaları Şunlardır:
Özgürlük: Kendi hayatlarımızın yazarı olmamızı hepimizin insanlık olarak bir kâinat içinde yaşadığımızı vurgular.

İzolasyon: İnsanın ne olursa olsun yalnız bir varlık olması sonucunda ortaya çıkan temel bir izolasyondan bahsedilir.

Anlam: Hayatınızla ve neden var olduğumuzda ilgili düşünme ve hayatımıza bir amaç bulma çalışmasıdır.

Ölüm: İnsan ölümsüz olduğunun farkındadır. Neler yaparsak yapalım hayatımız bir gün sona erer. Ancak insan bunu bilerek yaşamaya devam eder.

Varoluşçu terapide ele alınan temel soru "Nasıl varım?" belirsizlik, çatışma veya ölüm karşısında. Birey, özgünlüğü cesaretle elde eder ve böylece şimdi ve gelecekte kendi anlamını tanımlayabilir ve keşfedebilir.

Terapiye Varoluşçu Yaklaşım Aşağıdaki Altı Önermeyi Vurgular:

1. Tüm insanlar öz-farkındalık kapasitesine sahiptir.

2. Özgür varlıklar olarak, herkes özgürlüğün getirdiği sorumluluğu kabul etmelidir.

3. Her insanın, yalnızca başkalarıyla olan ilişkiler yoluyla bilinebilecek benzersiz bir kimliği vardır.

4. Her insan kendini sürekli yeniden yaratmak zorundadır. Hayatın ve varoluşun anlamı asla sabit değildir; daha doğrusu sürekli değişir.

5. Kaygı, insanlık durumunun bir parçasıdır.

6. Ölüm, yaşama anlam katan temel bir insanlık durumudur.

Varoluşçu yaklaşımlarda kullanılan terapötik yöntemler şöyle sıralanabilir: danışanın yaşam kesitinin benzersizliğini kavraması, “şimdi” sine ve geleceğine yaklaşımını belirlemesi, davranışlarının sonucu ile ilgili sorumluluğu üstlenerek eyleme geçebilme becerisinin geliştirilmesi vb. Varoluşçu terapist danışanın hayatı boyunca karşısına çıkabilecek fırsatlara olabildiğince açık olmasına, tercihini yapmasına ve seçimini hayata geçirmesine yardımcı olmaya çalışır.

Amaç ve anlam eksikliğine ilişkin belirsiz şikayetler ruh sağlığı uzmanlarına başvurularda ön sıraları almaktadır. Seçim, sorumluluk ve ölümlülük bu sarmal içindedir. Danışanların şikayetlerini sadece semptom olarak ele alıp hafifletmek daha pratik ve hızlı olsa da hayatın anlamını aramaya sevk etmeyen tedaviler, palyatif çözümler olmaktan öteye gidemeyecektir. Varoluşçu psikoterapi bunun için vardır.

Varoluşçu Terapi Hangi Konularla İlgilenir?

• Dini problemi olan yaşlı ve çok kültürlü topluluklara ait danışanlar

• Psikotikler olarak etiketlenen hastalar

• Çeşitli fobiler

• Dissosiyatif bozukluk

• Bağlanma bozukluğu

• Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı

• Çocuklarda grup meditasyonu

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori