Somatik Terapi Nedir?

Somatik Terapi Nedir?

Somatik Terapi Nedir?

Travma Nedir?
Eğer kişi sinir sisteminin esnek dayanıklılığının kaldıramayacağı düzeyde ağır bir tehdit ile karşılaşırsa, savaşamaz veya kaçamaz; bunun yerine çaresiz kalarak donma tepkisi gösterir. Tamamlanamayan dürtü ve açığa çıkamayan enerji sinir sisteminde gerilim birikmesine sebep olarak sistemin dengesini bozar. İşte travma böyle oluşur. Travma bazen tek bir olay olabileceği gibi bazen bir olaylar dizisidir. Kişilerin yetiştirilirken maruz kaldığı belirli tavırlar ve davranışlar gelişimsel travmaya yol açabilir.

Somatik deneyimleme, bir somatik terapi şekli ve beden merkezli bir terapötik bir yaklaşımdır. Çoğunlukla insanların travmaya bağlı semptomların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için kullanılır, çünkü bir kişinin yaşadığı travma onun kavga, kaçış veya kilitlenme tepkisinde takılıp kalmasına neden olabilir. Travma örnekleri şunları içerebilir:

• Fiziksel istismar

• Cinsel istismar

• Duygusal istismar

• Fiziksel ihmal

• Duygusal ihmal

• Aile içi şiddete tanık olmak

• Ev içinde madde kötüye kullanımı

• Ev içi akıl hastalığı

• Ebeveyn ayrılığı veya boşanma

• Hane halkından birinin hapsedilmesi

• Ailede ani bir ölüm

• Stresli bir boşanma

• Kronik veya zayıflatıcı bir hastalığı olan birine bakmak

Somatik Deneyimleme

Bilimsel çalışmalar travmatik stres dinamikleri ve semptomlarında biyolojik bileşenin önemini bulgularken, somatik farkındalık da psikoterapide giderek daha fazla yer bulmakta. Nöro-bilim alanındaki gelişmeler ise somatik yaklaşımların kısa-sürede semptomları azalttığını ve uzun-vadede de etkili olduğunu desteklemektedir.


Travma ve kronik stresin yarattığı olumsuz etkileri iyileştirmeye yönelik, kısa süreli, beden merkezli psikobiyolojik bir yaklaşımdır. SE, bedendeki duyumların farkındalığa geçirilmesi ve takibi ile oluşan tepkilerin tamamlanması, biriken hayatta kalma enerjisinin çözülmesi ve sinir sisteminin kendini dengeleme kapasitesinin yeniden kazanılması ile çalışır.
Somatik terapi, zihin ve beden bağlantısına bakan ve bütünsel iyileşme için hem psikoterapi hem de fizyoterapileri kullanan vücut merkezli bir tedavi biçimidir. Konuşma terapisine ek olarak, bedensel terapi uygulayıcıları fiziksel ve duygusal sağlığınızı olumsuz yönde etkileyen gerginliği azaltmak için zihin-beden egzersizleri ve diğer fiziksel teknikleri kullanırlar.

Somatik Deneyimleme Terapinin (SE) Amacı

• İlgili duygulara ve bedensel duyumlara karşı artan travmatik aktivasyonları serbest bırakmak,

• SE’yi benzersiz kılan amaçlarından biri de beden farkındalığının psikoterapötik sürece entegre etmek,

• Travmatik hafıza taşıyıcısı olarak bilinen içsel fiziksel hisler noktasında farkındalık oluşturmaya odaklanmak,

• Hasta kişilerde, travmatik olayların yeniden yaşanmasının söz konusu olmaması,

• Hasta bireyler tarafından, beden farkındalığı ve bununla birlikte gevşeme teknikleri ile kendilerinde meydana gelen uyarılmaları izlemeyi öğrenmek ve öğretmek ise diğer amaçlardandır.

Somatik Terapi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Somatik terapinin odak noktası, olayların ayrıntılarını analiz etmekten ziyade geçmiş olaylar ve duygularla bağlantılı bedensel hisler üzerinedir.

Travma ve kronik stres yaşamak, birisine yıllarca yapışabilecek duygusal ve fiziksel reaksiyonları tetikleyebilir. Kortizol ve adrenalin de dahil olmak üzere artan stres hormonu seviyeleri gibi bu reaksiyonlar, bir kişinin kalp krizi, felç, obezite, diyabet ve otoimmün hastalıklar dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunu yaşama riskini artırabilir. Somatik terapi, stres, anksiyete ve depresyon ile ilgili fiziksel semptomlar ve durumlarla uğraşan bazı insanlara yardımcı olabilir, örneğin:

• Artan iltihap
• Kronik ağrı

• IBS, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunları

• Kas gerginliği ve ağrı

• Uykusuzluk ve uyku sorunları

• Yorgunluk ve düşük motivasyon

• Bağışıklık fonksiyonunun bozulması nedeniyle enfeksiyonlara

• Solunum sorunlarına duyarlılıktan bahsedebiliriz.

Somatik Deneyimleme Nasıl Çalışır?

Somatik Deneyimleme yöntemi, travma sonrası stres bozukluğunu ve gelişimsel bağlanma travmalarının yaralarını dönüştürmenin anahtarı olan travmatik şokla çalışır. Burada, travmatik olan, travmaya neden olan şey değildir. Dengesiz bir sinir sistemine neden olan, algılanan yaşam tehdidine verilen bastırılmış tepkidir. Amaç, hikâyeye değil, olayın beden hafızasına erişmenize yardımcı olmaktır.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori