Otizm Nedir?

Otizm Nedir?

Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve diğer davranışlarını etkileyen. Uygun ilişkiler kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz nöro gelişimsel bir bozukluktur.

Otizmli bireylerin motor beceri gelişimleri normaldir. Bazı otizmli bireylerde baş ve ense bölgesinin kalın olması haricinde, otizmli bireylerin büyük bir bölümünün dış görünümleri normaldir. Otizmli kişiler asıl sorunu, iletişime girmekte ve devam ettirmekte zorlanmaları, sosyal etkileşim becerilerinde zayıf kalmalarıdır.

Otizm çocukluk dönemi başlarında belirtilerini göstermeye başlamasıyla okul hayatı, arkadaş iletişimi, aile içi davranışı gibi hayat boyu her ortamda sorunlarla karşılaşmaktadır. Otizm tedavisinde erken teşhis büyük önem taşımaktadır. Otistik bireylerin hayatını kolaylaştırmak, semptomları hafifletmek ve toplum içinde potansiyellerini gösterebilmeleri için rehabilitasyon desteği almaları fayda sağlamaktadır.

Otizm tek bir çeşidi bulunmamakla birlikte her çocukta farklı seyredebilmektedir. Yayın olarak bilinenler ise;

Asperger Sendromu: Bir takım nörolojik bozukluk olarak adlandırılır. Kişilerle iletişime geçmede zorluk oluşturmasıyla karakterizedir. Bu otizm türü dil ve zihin gelişiminde gerileme yapmamaktadır.

Çocukluk Disinteragratif bozukluğu: Bu bulgunun bulunduğu çocuklarda en az 2 yıl gelişim normal olarak gözlemlenmektedir. Fakat bozukluğun başlaması ile beraber elde edilen birikimler hızlı şekilde kaybedilmektedir.

Atipik Otizm: Konuşmada güçlüğün yanı sıra devam eden konuşmalar, sosyal hayatta problem ve gelişimde bozukluklar görülmektedir.

Reet Sendromu: Kızlarda meydana gelen genetik bir otistik spektrum bozukluğudur. Doğum sonrasında ilk 5 ayda meydana gelmesinin yanı sıra baş büyümesi yavaşlamaktadır. Fakat takıntılı el hareketleri ile kendini gösterir. Zaman geçtikçe kişisel beceriler gerilemiş olmaktadır.

Tedavinin amacı otizmli bireyin sosyal ve bireysel yeteneklerini geliştirmektir. Bu amaçla davranışsal eğitim ve özel terapiler uygulanır. Uygulanacak tedavinin aileye uygun olması da önemlidir. Konuşma terapisi, motor yetenekleri artırmaya yönelik terapiler, sosyal iletişim becerisini kazandırmaya yönelik terapiler uygulanan tedaviler arasındadır. 

Sıkça Sorulan Sorular

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori