Merhamet Odaklı Terapi Nedir?

Merhamet Odaklı Terapi Nedir?

Merhamet Odaklı Terapi Nedir?

Merhamet duygusu, pozitif psikolojinin üzerinde durduğu olumlu duygulardan biridir. Merhamet kavramı pozitif psikoloji bağlamında ele alındığında, merhametin mutluluk ve gelişmiş sosyal ilişkiler gibi olumlu durumlarla ilişkili olabileceği söylenebilir. Ayrıca merhametin kaygı, korku ve öfke gibi birtakım olumsuz duygulara karşı koruyucu olabileceği belirtilmektedir. Diğer bir ifadeyle, merhamet duygusunun kişilerarası ilişkilerde önemli ve etkili olduğu ve başkaları için de fayda sağladığı söylenebilir.

Paul Gilbert tarafından geliştirilen ve hastalarda şefkatli motivasyon ve şefkatli duygular yaratmanın yanı sıra bir tür duygusal denge geliştirmeyi amaçlayan bir terapidir. Merhamet odaklı terapi, psikoterapiye bir şefkat yöntemi uygulama teorisi ve sürecine işaret eder. Merhametli zihin eğitimi ise şefkatli vasıf ve becerilerin gelişebilmesi için oluşturulmuş belli aktivitelere işaret eder.

Merhamet Odaklı Terapi Hangi Durumlarda Kullanılır?

• Kendilerine karşı yüksek utanç duyan,

• Sınırsız öz eleştiri yapan,

• İhmal,

• İstismar,

• Taciz,

• Zorbalık gibi travmatik yaşantılara maruz kalmış,

• Öfke ve saldırganlık eğilimi olan bireylerde etkili sonuçlar vermektedir.

• Özgüven eksikliği,

• Yeme bozuklukları,

• Şiddetli ve kronik depresyon,

• Anksiyete/ panik atak bozuklukları tanısı alan bireyler için uygundur. Bununla birlikte kesin olarak yorum yapabilmek için daha geniş ölçekli ve yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu tür bir tedaviye başlamadan önce, her halükârda, Size gerçekten destek sağlayıp sağlayamayacağını doğrulamak için psikiyatrik destek almanız veya merhamet odaklı terapi çalışan terapistle görüşmeniz her zaman tavsiye edilir.

Merhamet Odaklı Terapi Nasıl Uygulanır?

Merhamet Odaklı Terapinin (MOT) amacı, terapötik süreç içerisinde hastalara samimiyet duygusunu ve kendilerine yönelik duygusal tepkilerini geliştirmektir. MOT, görselleştirme, dil yoluyla kendine iyiliği geliştirme gibi çeşitli egzersizler aracılığıyla ve kendine merhametli davranışlar ve alışkanlıklar yoluyla bunu gerçekleştirir.

Duyarlılık, şefkatli motivasyon, sempati ve sıkıntıya tolerans, bir uzman tarafından yönlendirilen belirli egzersizlerle teşvik edilir. Böylelikle kişi, yargılamamak ya da yargılamamak yerine gözlemlemeyi öğrenme becerisi kazanabilir.

Bazı egzersizler aşağıdaki gibidir:

• Takdir çalışmaları: veya insanların en çok zevk aldığı faaliyetler.

• Farkındalık: ya da şu anda yargılamadan farkındalık.

• Resimlerle egzersizler, şefkat odaklı: ayrıca rahatlatıcı sistemleri harekete geçiren rehberli fantezilere, anılara ve diğer görüntülere de başvurabilirsiniz.

Uzman, bu alıştırmalara ek olarak, özellikle kişinin şefkatli yanıtlar vermekte güçlük çektiğini gözlemlerse, başkalarını da uygulamaya koyabilir. Şefkati gün ışığına çıkarmak için kasıtlı sorular sorarak da ona yardım edebilirsiniz.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori