Masal Terapi Nedir?

Masal Terapi Nedir?

Masal Terapi Nedir?

Masal ve öyküler yardımıyla başta çocuklar olmak üzere pek çok yaş grubundan insanın kendilerini daha net ifade etmesine olanak tanıyan bir terapi türüdür. Kişilerin sosyal ve bilişsel becerilerinin yanı sıra düşünce ve duygularını rahatlıkla ortaya koymasını sağlamak için kullanılan bir yöntem olan masal terapisi; dolaylı uygulama alanı nedeniyle kendisini rahat ifade etmekte zorlanan yetişkinler için de tercih edilebilir. Ayrıca kendi içindeki çocukla iletişim kurmak isteyen herkesin başvurabileceği renkli ve rahat bir terapi yöntemidir.

Masal Terapisi Amacı

Masal terapi eğitiminin amacı, sosyal yaşam içerisinde belirli nedenlerle iletişim problemleri yaşayan, problem çözme konusunda desteğe ihtiyaç duyan kişilerin sosyal hayata aktif ve sağlıklı katılımlarını sağlamaktır.

Masal terapisi uygulamaları içerisinde, özellikle terapötik masallar üzerinden çalışmalar yapılarak olay örgüsündeki problem çözme becerilerinin gerçek hayat içerisine de entegre edilmesi sağlanmaktadır.

Masal terapisi aynı zamanda travma sonrası stres bozukluğu tanılarında da kullanılabilmektedir. Travma sonrasında bastırma duygusunun düzenlenmesi ve daha sağlıklı bir biçimde işlenmesi için masallardan destek alınmaktadır

Masal Terapistinin Hakimiyetinde Süren Terapide;
• Masalı yarıda kesme,

• Çocuğun masalı tamamlaması,

• Birlikte masal yaratma,

• Çizimlerle masal oluşturma,

• Terapötik duygu kartlarından yararlanma ve rol yapma gibi masal terapisi teknikleri uygulanır.

Masalın Özellikleri

Masallar kişiyi yaşadığı andan soyutlayıp ona eğlenceli bir dünya sunan eserlerdir. Masallar sayesinde hoşça vakit geçirilmektedir. Masalların değerlere, toplum kurallarına ve törelere destek verme işlevi vardır. Bu sayede toplumsal kurum ve değerler güncellenmekte, güçlenip köklenmektedir. Masallar bilgiyi veya kültürü gelecek kuşaklara aktararak eğitimsel işlev de üstlenmektedir. Masal kahramanın başından geçen olaylar dinleyiciye/okuyucuya tecrübe aktarımı sağlamaktadır. Masallar didaktik, ders verici ürünlerdir. Masal ve çocuk arasında kuvvetli bir bağ vardır. Masallar sayesinde çocuklar doğruyu yanlışı; iyiyi kötüyü, ödülü ve cezayı öğrenmektedir. Masallar kişiyi “iyiliğe, iyi insan” olmaya sevk eden yaratımlardır. Ayrıca masallarda geçen deyim, atasözü vb. sözler dinleyicinin/okuyucunun dil dağarcığının genişlemesine de katkı sağlamaktadır.

Masal Terapi Hangi Durumlarda Kullanılır?

• Konuşma bozukluklarına,

• Depresyona,

• Anksiyeteye,

• Öğrenme güçlüğüne,

• Hiperaktiviteye,

• Ailede yaşanan çatışmaya,

• Duygusal, fiziksel ya da cinsel tacize uğramış çocuklara,

• Evlat edinilmiş çocuklara,

• Sevilen birinin ölümü ya da hastalığı ile uğraşan bireylere, çocuklara,

• Aile içi şiddet gören çocuklara, görmüş yetişkinlere

• Kronik hastalık ile uğraşan çocuklara,

• Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklara,

• Öfke kontrol bozukluğu olan çocuklara,

• Ayrılık yaşayan çocuklara

• Psikolojik ya da fiziksel şiddet

• Cinsel istismar

• Kronik hastalığın etkisi

• Travma sonrası stres bozukluğu

• Ebeveynin boşanmış olmasından kaynaklanan sorunlar

Masal Terapisi Faydaları Nelerdir?

• Duyguları ifade etmede kolaylık sağlamak

• Masal terapisi yalnızca masal okumadan ibaret değildir. Masal terapisinin esas amacı çocuğun kendini iyi hissetmesini sağlamaktır.

• Bireyin yaşamında meydana gelen travmatik durumun ortaya çıkardığı kaygı bozukluğunu azaltma

• Uygun ve yerinde davranışın önemini ortaya çıkarmak

• Çocuk ve yetişkinlerde duygusal yeterlilik, kendine güven gibi önemli değerlerin faydalarını ortaya çıkarmak

• İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı şekilde ilerlemesine ve sosyal kişiliğin desteklenmesine yardımcı olmak.

• Çocukların empati duygusu gelişir ve insanların düşünce ve duygularına saygılı olmayı öğrenir.

• Yeni sosyal yetenekler ve aileyle olan ilişkilerini geliştirmeyi öğrenir.

• Masal Terapisi, kendine olan saygısını ve güvenini geliştirirken yeteneklerini de anlamasını sağlar.

• Masalın, çocuk gelişiminde birçok önemli ve değerli katkıları vardır.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN