Hipoterapi Nedir?

Hipoterapi Nedir?

Hipoterapi Nedir?

Hippoterapi, Grekçe “at” anlamına gelen “hippo” sözcüğü ile “terapi” sözcüğünden türetilmiştir. Atın tedavideki yararı MÖ 460 yıllarında fark edilmiş, 1950’lerden itibaren de yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır.

Hippoterapi veya at eşliğinde terapi fiziksel, zihinsel veya duysal bozukluğu olan hasta gruplarında fonksiyonel açıdan iyileşme ve gelişme sağlamak amacıyla atın hareketlerinden yararlanan bir tedavi stratejisidir. Atın hareketleri değişken, ritmik, tekrarlayıcı ve çok yönlüdür.

Hipoterapide Neden Atlar Kullanılıyor?

Atların insan yürüyüşüne benzer bir yürüyüşü olduğu için (değişken, ritmik ve tekrarlayıcı) hiç yürümemiş veya anormal yürüyüşü olan bir çocuk atın üzerine oturabilir ve normalin nasıl bir his olduğunu deneyimleyebilir.

Hipoterapi ayrıca aşağıdaki faydaları sunabilir:

• Atın hareketleri, biniciyi uygun bir denge ve duruş sağlamaya teşvik eder.

• Atlar ön ve arka sallanma hareketlerini uyaran ritmik bir hareket sağlar.

• At ve etrafındakiler, biniciye geniş bir duyusal ve motor girdi yelpazesi sağlar.

• Dizginleri yönlendirerek sağ ve sol koordinasyonu geliştirebilir.

• İyileşme süresini kısaltır, hastanın dengesini ve kas kontrolünü iyileştirir.

• Atın vücudunun yavaş ve ritmik hareketleri tedavi edici değerlere sahiptir ve paraspinal kasların gelişmesini sağlar.

• Atların yürüyüşünün çok yönlü sallanma ritmi, hastanın pelvik kuşağının kemiklerini bir hastanın yürüyüşünden iki kat daha güçlü etkiler.

• Ata binmek kendine güven kazandırır ve eğlencelidir.

Tüm bunların toplamı, hipoterapi yöntemini duyusal, kas-iskelet sistemi, limbik, vestibüler ve oküler sistemler dahil olmak üzere birçok organ sistemi üzerinde aynı anda olumlu psikolojik, sosyal ve eğitimsel etkileri olan bir tedavi yöntemi yapar.

Hipoterapi Hangi Durumlarda Kullanılır?

• Ampüteler (Ampütasyon): Ampütasyon Bir Uzvun Kesilmesi Anlamına Gelir.

• Dikkat Bozukluğu

• Otizm

• Serabral Palsi

• Serebrovasküler Olay/İnme

• Dowm Sendromu

• Multiple Sclerosis (Ms)

• İşitme Kaybı

• Gelişimsel/Kognitif Gerilik

• Oturma,Kalkmayürüme Gibi Sinirsel Becerilerde Bozukluk.

• Duruşu Kontrol Edememe

Duruşta Asimtri

• Gelişim Anomalileri

• Öğrenme Güçlüğü

• Muskuler Distrofi

• Spina Bifida

• Omurilik Yaralanmaları

• Görme Engelliler

• Koordinasyon Eksikliği

At Eşliğinde Yapılan Terapi Yöntemleri Nelerdir?

Terapötik Binicilik

At binerken vücutta meydana gelen ritmik hareketler aynı insan yürüyüşü gibidir. Genellikle esneklik, dengeve kas kuvvet kaybı gibi problemleri olan hastalarda yarar sağladığı gibi rekreasyonel bir aktivite olması nedeniyle sosyal açıdan da tercih edilmektedir.

Terapötik Sürücülük

Fiziksel, mental, duyu ve emosyonel bozukluğu olan gruplarda yararlı olan ve son yıllarda oldukça yaygınlaşan bir spor ve tedavi yöntemidir. Hastanın kendi tekerlekli sandalyesi veya özel dizaynı olan engelli arabası, at veya midilliye adapte edilerek sürücülük eğitimi verilmektedir. Aşırı denge bozukluğu, eyer üzerinde oturma pozisyonunu alamama, yükseklik korkusu, yorgunluk, obezite gibi nedenlerle at binemeyen hastalarda tercih edilmektedir.

Terapötik Vaulting

Terapötik biniciliğin daha dinamik bir şekli olup at üzerinde denge esasına dayanan bir eğitimdir. ADD/ ADHD, anksiyete ve korku bozukluklarında, yeme bozukluklarında ve hafif fiziksel bozuklukların tedavisinde kullanılabilir.

Hipoterapi Faydaları Nelerdir?

Kas gelişimi, esneklik, güç, denge, koordinasyon, özgüven, disiplin, kontrol, adaptasyon, sosyal etkileşim, daha güçlü hareket yeteneği ve zihinsel rahatlamadır.

At binme tedavisi eğlenceli olup bütün yaş grupları için faydalıdır. Hippoterapi, giderek engellilerin yaşamlarını kısıtlamadan, engellere rağmen yaşanmayı değerli kılan zevkli bir metot haline gelmiştir. Ve At terapisinin diğer faydaları şöyle sıralanabilir:

• Atın yürüyüşü insan yürüyüşünü simüle eder ve duyusal yürüme girdisi sağlar

• Pelvis(kalça) ve omurgada mobilasyonu(hareket) sağlar

• Kas tonusunu normalleştirir

• Baş ve gövdenin postür kontrolünü geliştirir

• Kondisyon, simetri ve vücut farkındalığını geliştirir

• Özsaygı kazandırır.

• Özgüven kazandırır.

• Grup etkileşimini sağlar.

• Konsantrasyonu arttırır ve dikkat süresini uzatır.

• İletişimi geliştirir.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori