Fobi Ne Demek?

Fobi Ne Demek?

Fobi (phobia) kelimesi eski Yunanca’daki phobos kelimesinden gelir. Fobi belirli durumlar veya nesneler karşısında kişinin yaşadığı baskı, endişe ve mantık dışı korku olarak tanımlanabilir.

Fobi bir tür kaygı bozukluğudur ve kişinin belirli durumlara, canlı ya da cansız varlıklara veya belirli bir mekâna karşı hissettiği ileri seviye korku olarak tanımlanabilir. Fobiler, kişinin günlük yaşamını negatif yönde etkiler ve kişinin çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmesinde ayak bağı olurlar. Toplumda oldukça yaygın şekilde görülürler. Zira birçok insanın çeşitli sebeplerden ötürü tetiklenen fobileri bulunmaktadır.

Kökeninden de anlaşılacağı üzere bir korku sorunu olan fobi, ya da klinik psikolojideki adıyla özgül fobi, gerçek anlamda ciddi bir tehlike yaratmadığı halde bir nesne ya da durumdan kişinin orantısız bir düzeyde sürekli korku duymasıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Yorumlar

Yorum Yazın

Cengiz TANER

Kategori