Feminist Terapi Nedir?

Feminist Terapi Nedir?

Feminist Terapi Nedir?

Feminist terapi, geleneksel psikoterapi yöntemlerinin ataerkil yaklaşımları ve kadınlar ile kadınlar gibi gücü elinden alınmış diğer grup üyelerinin bu terapi kuramlarına karşı duydukları yoğun hoşnutsuzluk nedeniyle ortaya çıkmıştır.
Tek bir kişi tarafından geliştirilmemiş olan feminist terapi, değişik kültürlerden gelen, kadın ve cinsiyet psikolojisi konusunda uzmanlaşmış psikiyatrist ve psikologların çalışmalarına dayanır. Feminist terapide eşitlikçiliğe dayalı ilkeler hakimdir.

Feminizmin Laura Brown tarafından yapılan tarifi şudur: Feminizm kültürel bir dönüşümü ve de radikal olarak sosyal değişimi sağlayarak ataerkilliği yıkmayı ve böylece cinsiyete dayalı eşitsizlikleri sonlandırmayı amaçlayan tüm politik felsefelerin bir toplamıdır.

Ataerkil düzende kadınlar düşük değerde görülür ve ikinci planda tutulurken, erkeği kadından üstün görecek güç otomatik olarak atfedilmiş olur. Toplum tarafından baskılanan insanların psikolojik işlevlerini sağlıklı olarak yerine getirmeleri zordur. Feminist terapilerin genel bakış açısı bu noktadan dayanak alır.

Feminist Terapi ise toplumsal cinsiyet rollerinin kadınların üzerinde baskı yarattığını ifade eder. Bu yüzden doğuştan itibaren bu rollere bağlı olarak çocukların yetiştirildiğini söyler. Çünkü geleneksel kadın ve erkek rollerini öğrenen çocukların yetişkinlik çağında da buna uygun olarak davrandıklarını ifade eder. Kız çocuklarının sevimli, şefkatli, söz dinleyen, uslu, duyarlı olmasına; erkeklerin ise agresif, hareketli, atak, cesur ve dayanıklı olmasına yönelik bir algının toplumsal normlar aracılığıyla öğretildiğini ifade etmektedir. Bu tür algılar sınırları belirlemekte ve sınırların ihlali halinde ise cezalandırmayı ön plana çıkarmaktaydı. Feminizm aslında bir mücadeledir. Bu mücadeleyi kazanmak için çaba gösterir.

Feminist Terapinin Öncüleri:

Jean Baker Miller
Kültürün kadınlar üzerindeki etkisini incelemiştir. Miller, toplumun erkek olmaya verdiği değerden dolayı, kadınların erkeklere daha çok benzemeye çalıştığını ifade etmiştir. Kadınların güçlü yönlerine dikkat çekmiştir.

Oliva Espin
Latin Amerika’nın cinsel meseleleri hakkında adlı makalesiyle kariyerinde önemli bir başarı elde etmiştir. Göçmen kadınların hayat hikayelerinde ırk, ırkçılık ve cinsellikle ilgili birçok kitap ve makale yazmıştır.

Laura S. Brown
Sosyal adalet hareketlerinde aktif rol oynamıştır. Feminist terapi, lezbiyen ve gey sorunları gibi konularda bilimsel çalışmalar yapmıştır.

Feminist terapinin 5 temel amacı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar:

Eşitlik, danışanların geleneksek cinsiyet rollerinden bağımsız olması amacıyla onlara yardım etmek için tasarlanmıştır.
Bağımsızlık/Karşılıklı Bağımlılık Dengesi, terapistler danışanlara neyin erkeksi neyin kadınsı olduğunu ve geleneksel cinsiyet rolleriyle ilgili algılarını bağımsızlık ve karşılıklı bağımlılık temelinde ayırmalarında yardımcı olmaktadırlar.
Güçlendirme, danışanların kendi kararları üzerinde aktif olmalarını sağlamak ve başkalarına karşı kendilerini savunabilmeyi ifade etmektedir.

Kendine Yetebilme, feminist terapide kilit önem sahiptir. İnsanın amacını gerçekleştirebilmek için kişisel ihtiyaçlarını, amaçlarını, isteklerini ve öz kimliğinin farkında olmasını gerektirmektedir.

Farklılıklara Değinmek, çok kültürlü toplumda cinsiyetin diğer faktörlerle aynı noktaların olduğunu hem feminist terapistler hem de danışanlar tarafından fark edilmesini içermektedir.

Terapötik Süreç

• Feminist terapide değişim; işlevselliğin bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal düzeylerde görülmesiyle gerçekleşir.

• Feminist terapi sürecinde terapist ile danışan arasındaki ilişki eşitlikçiliğe dayanmaktadır.

• Feminist terapide amaç; kadının genel anlamda eşitlikçi duruma gelmesi için yeterliklerini ve güvenini sağlamaya çalışır.

• Feminist terapistler geleneksel olan psikoterapi yaklaşımlarından farklı olarak danışanlarına toplumsal baskılara ve kabullere uyum sağlayacak şekilde değil; kendi değerlerini, isteklerini ifade edecekleri ve böylece değişimi bu şekilde sağlayacakları durumları desteklerler.

• Feminist terapide en iyi terapi gruplarla yapıldığı bildirmiştir.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori