Ergoterapi Nedir?
03 Eyl 2022 11:05

Önder Veli Göktaş

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi; günlük yaşamda yalnız başına bağımsız olamayan veya daha aktif olmak isteyen kişilere yönelik olarak uygulanan bir tedavi modelidir.

Ergo, ‘’iş’’ anlamına gelmektedir.

Ergoterapistler tedavi modeli olarak anlamlı ve amaçlı aktiviteleri kullanırlar. İnsanlar deneme yanılma yoluyla aktif olarak öğrenirler.

İnsan beyni bir hareketi yapmaya karar verdiğinde, kaslara ve sinirlere iletiyi ulaştırması gerekir.

Kişinin bu iletiyi en iyi şekilde alıp uygulayabilmesi ve öğrenebilmesi için ise, ileti sonucu oluşan hareketin doğru bir şekilde yapılıp, uygulanması gerekir.

İşte burada ergoterapistler, aktiviteyi pratik olarak uygulayıp, öğretirler ve böylece beyinde en uygun öğrenme biçimini oluşturmuş olurlar.

Ergoterapi Uygulamaları Nelerdir?

Ergoterapi herhangi bir hastalık, kaza, doğumdan kaynaklı bir patoloji veya yaşlanma sonucu mental (zihinsel), sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozuklukların tedavisinde rol alır.

Bireyin günlük yaşam aktivitelerini (banyo yapmak, yemek yemek, diş fırçalamak, giyinmek vb. gibi) tekrar yapabilmesi, bu konudaki bağımsızlıklarını kazanmaları ve durumlarını en üst seviyede sürdürebilmeleri için ergonomik yaşam temin edilmeye çalışılır.

Ergoterapist, kişinin hayata adapte olmasını sağlayan teknikleri ve araçları sunar. Bunları kullanmayı öğretir, kullanmasına eşlik ederek yardımcı olur.

Ergoterapist, bireye aktivite kazandırarak, onun tekrar topluma kazandırılması ve adapte edilmesinde rol oynar.

Bu amaçla bireysel veya grup olarak, çeşitli rehabilitasyon programlarını (sosyal, sanatsal, mesleki vb.) uygularlar.

Günlük yaşamda bağımsızlık kazanmak adına gerekli araç, yöntem ve gereçleri belirlerler ve bunların kullanılmalarını öğretirler.

Ergoterapist, fiziksel ve zihinsel engelli bireylerde kısıtlılığı değerlendirip, bu kişilerin günlük yaşamda neler yapabileceğini planlar. Yapılan planla, o engelli kişilerin uygulayabilecekleri en üst seviyede ev, iş, okul vb. performansı göstermesi amaçlanır.

Tüm bunlar kişilerin fiziksel, psişik ve duygusal gelişimlerine önemli derecelerde katkıda bulunan faktörlerdendir.

Yorumlar

Yorum Yazın

Cengiz TANER

Kategori