Ergen Terapisi Nasıl Yapılır?

Ergen Terapisi Nasıl Yapılır?

Ergen Terapi Nedir?

Ergenlik, bireylerin çocukluktan yetişkin dönemine geçtikleri hem fiziksel hem de kişilik olarak değiştikleri bir dönemdir. Ergenlik dönemi 11-12 yaşlarda başlayarak 21-22 yaşına kadar devam eden bir süreçtir. Bazı bireylerin ergenlik dönemine ortalama süreden erken ya da geç girmeleri normaldir. Ergenlikte bireyler çocukluk hallerinden çıkarak daha farklı davranışlar sergilemeye başlarlar. Bu değişim beden ve zihinsel değişimlerden kaynaklanmaktadır.
Ergenlik dönemi her birey için farklı ilerleyen bir süreçtir. Her bireyde değişimler yaşansa da bazı bireyler değişim daha az ve sorun yaratmayacak düzeyde olurken, bazı bireylerde ise değişim çok daha fazladır ve bireyler çocukluk dönemlerinde olduklarından çok daha farklı düşünce yapısına ve davranışlara sahip olurlar.

Ergen terapisi ihtiyaç duydukları duygusal desteği almaları, arkadaşları ve aileleriyle yaşadıkları çatışmaları çözümlemeleri ve yaşadıkları problemlere yeni bir bakış açısıyla bakabilmelerini sağlamak gibi birçok fayda sağlayabilir. Yaş, cinsiyet, genetik gibi faktörler de çocuk ve ergenlerin psikolojik eğilimlerini etkileyen unsurlar arasındadır.

Ergen terapisinde terapist ile iş birliği içerisinde yaşanan zorlukların atlatılmasına yardımcı olunan, kişinin kendini daha iyi tanımasını sağlayan, ergen bireyin kendi isteklerinin, amaçlarının farkına varmasını sağlayan bir süreçtir. Tarafsız bakış açısı ile psikoterapist, ergene ailesinden farklı bir bakış açısı sunarak, kişiye kendisi ve çevresiyle ilgili farklı bakış açıları kazandırmaya yardımcı olur.

Ergen Terapisi Nasıl Yapılır?

Çocuk-ergen terapisinde, terapist çocuk ya da ergenin gelişim aşamalarına uygun rol ve anlatım kalıpları kullanır. Her çocuğun dünyaya bakışı, algılaması biçimi birbirlerine ve yetişkinlere göre farklılık gösterir. İlk seansta nasıl bir terapi uygulanacağı terapist tarafından belirlenir. Üstelik terapist tedavi yöntemine karar verirken, çocuğun güncel sorunları, hayat hikayesi, gelişim seviyesi, terapiye aktif katılımı gibi unsurları göz önünde bulundurur. Çocuğun veya ergenin terapistin yanında, kendisini güvende hissetmesi ve anlaşıldığına inanması önem taşır. Çünkü terapist tarafından güven duygusu aşılandığı takdirde, çocuk duygularını rahat bir dille ifade edebilmenin yanında, ihtiyaç duyduğu yardıma ulaşması hızlanır.

Ergenle çalışma sistemi genellikle şu şekilde işlemektedir:

• Henüz reşit olmayan ergenle ilgili gerekli detaylı bilgi ailenin de katıldığı ilk görüşmede alınır.

• Genç ile bire bir çalışılarak ön bilgiler toplanmaya başlanır.

• Gencin yaşadığı sorunun kaynağını tespit etmek ve genci daha yakından tanıyabilmek amacıyla gerekli görülen psikometrik testler uygulanabilir.

• Danışan gizliliği esasına göre aileye terapi sürecinin genel hatları ve gidişat dışında bilgi paylaşımında bulunulmaz.

• Genç için en uygun olan terapi yöntemi belirlenir.

• Aile içinde gerekli görülen düzenlemeler için aile görüşmeleri yapılır.

• Okul ile gerekli iş birliği için bağlantı sağlanır.

• Terapötik süreçte; Bilişsel Davranışçı Terapi, Bilişsel Varoluşçu Terapi, EMDR Terapisi, Sanat Terapisi, Psikodrama,
Grup Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Aile Terapisi sıklıkla kullanılan terapi yöntemleri arasındadır ve terapistin öngörüsüne bağlı olarak uygun görülen tekniklerden destek alınabilir.

Ergen Terapi Hangi Durumlarda Gereklidir?

Ergen Psikolojisi ve Terapisi alanında aşağıdaki konu başlıklarında psikoeğitim, psikolojik danışmanlık, ergen yaşam koçluğu, aile danışmanlığı, psikoterapi ve gereken özel durumlarda da psikiyatri desteği alınmasından kaçınılmamalıdır. Ergen terapisi için hizmet almaya karar verirseniz bu alanda uzman, eğitim almış, meslek etiğine uygun hareket eden kişilere başvurmanızı öneririz.

Ergen Terapisi için başvurulan temel konular;

• Davranış Problemleri ve Olumlu Davranış Geliştirme

• Özgüven Geliştirme

• Sosyal Kaygı ve İçe kapanıklık

• Ders Başarısı ve Motivasyon

• Sınav Kaygısı ile Başa çıkma

• Kaygı ve Stres Problemleri

• Öğrenme Problemleri

• Takıntılar ve OKB

• Öfke Kontrolü

• Dikkat ve Konsantrasyon Problemleri

• İnternet, Bilgisayar, Cep Telefonu Bağımlılığı

• Ergenlikte Cinsel Sağlık

• Ergenlikte Cinsel Kimlik

• Madde Kullanımı

• Uyku Problemleri

• Beslenme ve Yeme Problemleri

• Strese Bağlı Konuşma Zorlukları

• Arkadaşlık İlişkileri

• Ergenlerde İntihar Eğilimleri

• Sporcu Psikolojisi ve Performans/Motivasyon Sorunları

Terapistler ise sadece objektif bir bakış açısı ile yaklaşarak gencin ailesi ve sosyal çevresi ile arasındaki ilişkiyi daha düzenli ve rahat bir hale getirir. Bu noktada psikoterapi, duygu ve düşünceleri anlamlandırma ve problemlerle baş etme konusunda ergenlere yardımcı olacaktır.

Ergenlik terapisi sürecinde terapistler gençlerin sorunlarını anlamaya, onların penceresinden bakmaya ve karşılaştıkları sorunlara farklı şekilde yaklaşmalarını, ergenin kendisini daha iyi tanıması, isteklerini ve arzularını şekillendirmesi, anne baba ile daha ılımlı ilişkiler kurabilmesi ve öfkesini yönetebilmesi gibi konularda fayda sağlamaktadır.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN