Birey Merkezli Terapi Nedir?

Birey Merkezli Terapi Nedir?

Birey Merkezli Terapi

Temel felsefe: İnsan doğasının olumluya yönelik olduğunu ve bireylerin kendilerini gerçekleştirebilme kapasitelerinin olduğuna inanır. Tüm hedef kişisel farkındalık düzeyini arttırmaktadır.

Temel kavramlar: Her birey kendi problemlerinin farkına varma ve çözme kapasitesine sahiptir. İdeal benlik ile gerçek benlik arasında denge kurulduğunda ruhsal sağlık da kendiliğinden sağlanacaktır. Ruhsal sorunlarda ana etken, olmak istenilen durum ile mevcut durum arasındaki tutarsızlıktır.

Terapinin amacı: Birey merkezli terapide danışanların kendilerini gerçekçi biçimde değerlendirmeleri amaçlanır. Danışanlar daha önce reddettikleri ya da saptırdıkları kişisel özelliklerini gördükçe gelişimlerinin önündeki engelleri fark edecek ve düze çıkacaklardır.

Terapide terapist danışan ilişkisi: Danışan ile psikoterapist gerçek bir yaşam ilişkisi içindedir. Terapistin, içtenlik, saygı, yakınlık, yargısız ve empatik yaklaşımı çok önemlidir.

Terapi tekniği: Terapistin iletişim biçimi ve danışana karşı tutumu birinci derecede önemlidir. Terapist teşhis ve yorumda bulunur. Aktif dinleme, duyguların yansıtılması, kendini açma, burada ve şimdi gibi temel tekniklerden yararlanılır.

Olumlu ve olumsuz yanları: Bireysel ve grup terapilerinde yaygın olarak kullanılır. Evlilik ve aile terapilerinde krize müdahalede etkin bir psikoterapi yöntemidir. Açık iletişime dayanır.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN