Aile Dizimi Nedir?

Aile Dizimi Nedir?

Aile dizimi, aile içindeki bireylerin rol ve sorumluluklarının nasıl tanımlandığını ve düzenlendiğini ifade eder. Aile dizimini etkileyen bu yapı genellikle, anne, baba ve çocuklar arasındaki açıklamalar kuruluş üzerine kuruludur, ancak aile dizimi diğer akrabalar veya yaşayan kişiler dahil olmak üzere daha geniş bir yerleşim birimlerinde kullanılabilir. Aile dizimi, aile üyesi cinsiyet, yaş, sosyal statü gibi faktörlere göre niteliği ve kültürel, sosyal ve ekonomik faktörler tarafından etkilenebilir.

Aile Dizimi Terapisi 

Aile dizimi terapisini Alman psikoterapist Bert Hellinger’in 1990’lı yıllarda uyguladığı psikoterapi yöntemi ile ortaya çıkmıştır. Bu yöntemin temel düşüncesi aile üyelerindeki bireyler geçmişten bu yana birbirlerine bağlıdır. Bu bağ yaşadıkları olayları, başına gelen her şeyi, psikolojik durumunu ve rahatsızlıklarını etkilemektedir. Aile kuşaklarının geçmişte yaşadığı her şey bireylerin bugünkü hayatlarının etkilemektedir. Tüm olumsuzluklar aile fertlerinin DNA’larına işlemekte ve nesilden nesile aktarılmaktadır.
Ailede veya daha önceki nesillerde yaşanmış yaşanan göç, travma, yok sayma, haksızlık, travmatik ölüm, kaza, intihar, şiddet, suç işleme, kürtaj, bastırılmış duygular ve davranışlar gibi çeşitli olumsuz olayların yaşanması aile sisteminde bozulmalara yol açmaktadır. Bu bozulmalar tüm fertlerin kaderini etkilemektedir.

Aile dizimi terapisi, bahsedilen bu olumsuz olaylar, döngüler ve problemler bireylerin yaşamlarını oluşturmaktadır .Bu yüzden aile dizimi, kişilerin psikolojik durumları, aile içi iletişim problemleri ve aile içi rollerde yaşanan sorunlar ve zorluklarının çözümü için kullanılan bir tür terapidir. Terapide aile içindeki üyelerin geçmiş yaşamlarına dair çalışmalar ile geçmişten getirdikleri dizimde değişiklikler yaparak yaşamlarında dönüşümler sağlanmaktadır. Aile dizimi terapi, bireysel ve aile içi iletişimlerindeki sorunları iyileştirmeyi hedefler, aile içi ilişkileri sağlamlaştırır, aile içi rol ve hedeflerini belirlemek ve bireylerin özel hayatlarındaki çeşitli problemlerin çözümü için kullanılmaktadır.

Aile Dizimi Terapi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Bireyin intihara eğilimi varsa,

Bir göç, savaş veya kan davası durumu bulunuyorsa,

Bereketi yakalamakta zorluk çekiliyorsa,

Birey hayatı boyunca sebebini bilmediği bir öfke yaşanmış ve yaşanıyorsa,

Evlenmek, çocuk doğurmak gibi romantik ilişkiler ve özel ilişkiler kurmak istediğinden emin olamıyorsa,

Kişiler; kin, nefret, pişmanlık gibi duygulara sahipse

Sebepsiz derin üzüntü, utanç, kızgınlık ve suçluluk duygusu yaşayanlar

İş yaşamındaki sorunlar ve para problemleri

Organizasyonlarda, şirketlerde karışıklık, kargaşa yaşayanlar

Yaşamının amacını kaybettiğini düşünenler

Ayrıca, tekrarlayan olaylar, ilişkiler, kazalar yaşayan kişiler

Takıntılı davranış ve düşüncelerle yaşayanlar

Kuşaklar arasında kaderi ağrı olarak bilinen bir kişinin ismini taşıyorsa

Ailesindeki sorunları iş yaşamına yansıtılıyorsa

Ayrıca, zihinlerde oluşan korku, endişe ve kaygılar yaşamını sürdürmekte zorluk hissettiriyorsa

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori