Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi gerekli eğitimleri almış kişiler psikolog ve psikiyatr eşliğinde yapılan duygularınızı, düşüncelerinizi, hayatınızdaki olayları ve kişisel yaşantınızı, kendiniz ve diğerleriyle ilgili inançları güvenli bir şekilde keşfetme süreci olarak tanımlanabilir. Psikoterapi, hayatın iniş çıkışlarına karşı, zorluklara veya sıkıntılarla ilgili iç görü kazandırmayı kişinin düşünce ve davranışlarında değişiklikler getirmek için motivasyon sağlamayı ve bu değişiklikler için size uyan yollar bulmanıza yardımcı olmayı hedefler.

Terapist ile danışan arasındaki ilişki profesyonel odaklı ilerlemektedir. Etik kurallar çerçevesinde tedavi amaçlı ilerleyen süreç söz konusudur. Psikoterapi hayatımızdaki insanlarla dertleşme yönüne benzetebiliriz ama bilimsel bir disiplin yöntemi olarak hayatımıza katkı sağlayan bir terapi çeşididir. Çünkü amacında iyileştirme vardır. Terapistler, eleştiri yapmazlar, süreç içerisinde yorum yapmazlar ve öğüt vermezler. Psikoterapi sizin kendi özelliklerinizi fark etmenize yardım eder. Hayatınızda hedeflediğiniz değişimi gerçekleştirmeniz için iş birliği yapar, bilgi ve tecrübelerini kullanarak istediğiniz değişimi mümkün kılar.

Psikoterapi bize zihin ve ruh yolculuğumuzda yardımcı bir yöntemdir. Ruh tedavisi olarak da adlandıracağımız psikoterapi uzman kişiyle ettiğimiz muhabbettir. Herhangi bir muhabbetten ayıran en önemli özelliği insanın davranışlarına ve kendine felsefi ve bilimsel açıklama getiren, var olan sorunun düzeltilmesini amaçlayan bilimsel disiplin sürecidir. Psikoterapi yalnızca kişilerle ilgilenmez gruplar ve zaman zaman incelenen tüm bir ailenin etkileşimsel meseleleri inceler. Psikoterapiyi aslında birçok terapi çeşidinin psikolojik temellendirmesi olarak görebiliriz.

Psikoterapi Türleri Nelerdir?

Psikoterapide terapist ve birey arasında tedavi amaçlı bilimsel olarak kanıtlanmış uygulamalar yöntemler kullanılmaktadır. Terapistin yaklaşımına bağlı olarak çeşitli teknik ve stratejiler kullanabilir. Her durumda kullanılan yöntem, terapistin aldığı eğitimi, hastanın durumu ve mevcut sorununa göre değişiklik gösterebilmektedir.

Psikoterapi türeleri şunlardır:

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik terapi, psikanalizin teorilerine ve ilkelerine dayanmaktadır. Danışan odaklı ilerleyen terapistin yardımıyla danışan gündelik hayatındaki sorunlar, korkuları, arzuları, rüyaları, danışanın özgürce konuşmaya teşvik edildiği bir terapi türüdür. Amaç burada danışan yakındığı sorunu hafifletmek ve semptomları ortadan kaldırmak ve hayatlarının kolaylaştırmak içindir. Bireyin benlik saygısını, farkındalığını, yetenek ve yetkinliklerini kullanabilmesini sağlamaktır. Ve terapi ile yaşamlarında anlam bulamayan kişilere sağlıklı ilişkiler kurması ve sürdürebilmesine yardımcı olmaktır. Depresyon, kaygı bozukluğu gibi patolojik durum gösteren durumların iyileştirmesinde kullanılır.

Varoluşçu Terapi

Varoluşçu psikoterapi, hayatın anlamı üzerine düşünen, yaşam amacı, insan varlığı, kaygının, yalnızlığın, umutsuzluğun, anlamın ve amacın üzerine derin sorgulama yaparak cevaplamaya çalışan psikoterapi yöntemidir. Anlam eksikliğine dair ruhsal şikayetleri yaşayan kişilerin yardım alacağı bir terapidir. Seçimler, yaşam ve ölüm döngüsü içinde olmak. Bireyin kendisine karşı olan benlik hissinin düşüncesini daha anlamlı kılmasını hedefler. Danışanların şikayetlerini sadece semptom olarak ele alıp hafifletmek daha pratik ve hızlı çözümler sunmak hayatın anlam arayışı konusunda yardımcı olmak ve çözümler sunmaktadır.

Bütüncül Psikoterapi

Bütüncül psikoterapi, tek bir psikoterapi yöntemine bağlı kalmadan kişilerin durumuna var olan problemine göre farklı yöntem ve uygun yöntemlerin bir arada kullanıldığı terapi yöntemidir. Hangi kişiye nasıl ve ne zaman uygulanacağını bütünü göstererek anlatmaya çalışmaktadır. Bu terapide önemli olan kişinin o anki ihtiyacına, mevcut durumuna en uygun terapiyi seçip ilerlemesi gerekmektedir. Tek bir yöntem ile hedefe doğru yola çıkıldığında, mevcut koşul, durum ve yeterlilik göz önünde bulundurularak uygulanabilecek en kısa sürede hedefe ulaşma amacı taşır.

Bilişsel- Davranışçı Psikoterapi

Bilişsel terapi, düşüncelerimizin zihinsel sağlığımız üzerinde güçlü bir etkisi olduğu fikrine yoğunlaşmışlardır. Bu terapide kişilerin davranış ve yelmelerini etkileyen düşünce ve duygularını anlamalarına sağlayan terapi yöntemidir. Bilişsel davranışçı terapi yönteminde, depresyon, bağımlılık, fobiler ve anksiyete gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için sıklıkla kullanılan bir terapi türüdür. Bilişsel davranışçı terapide olumsuz düşünceleri ve kişilerdeki uyumsuzluk gösteren davranışları değiştirmek için çeşitli teknikleri kombine ederek yapılan psikoterapi türüdür. Bu tutum, bu olumsuz düşüncelerden kaynaklanan problemli davranışların, üzüntüye ve sıkıntılara neden olan düşüncelerin değiştirilmesini konu almaktadır. Terapinin ana amacı, bu tarz düşünceye yol açan zihinsel çarpıtmaları tanımı yapmak ve bu düşünceleri gerçekçi bir şekilde olumlu olanlarla değiştirmektir. Sonuç olarak kişiler, ruh sağlığında ve genel psikolojik durumlarında iyileşme sağlayabilirler.

Terapistin yaklaşımın göre değişen terapi türü anlatıldığı gibi birçok faktöre göre belirlenebilmektedir. En çok kullanılan terapi türeleri verilmiştir. Tabi ki psikoterapi alanında farklı türlerde terapi çeşitleri de uygulanmaktadır. Gestalt psikoterapi, Sistemik psikoterapi, Narrative psikoterapi, oyun terapisinden söz edilebilir. Diğer başlıklarımızdan bu terapilerle ilgili de bilgi edinip ihtiyacınız doğrultusunda yardım alabilirsiniz.

Psikoterapi Süreci Nasıl İşler?

Psikoterapi terapistin çalışma tarzına ve hastanın koşullarına bağlı olarak çeşitli yollarla olabilir. Herhangi bir psikoterapistle tamamen birebir çalışmayı içeren bireysel terapi uygulaması, çiftlerin ilişkilerini yönetmelerine, sorunlarla başa çıkmalarına ve ruh hallerini iyileştirmeye yardımcı olmak için bir çiftle birlikte çalışan çift terapisi, aile ilişkileri, çiftlerin etkileşimi, aile dinamiğini geliştirmeye yoğunlaşan ve ailenin ve aile üyelerini içeren yönteme aile terapisi, aynı hedefleri paylaşan ortak sayılan küçük gruplara uygulanan terapi yöntemidir. Bu tutum, gruptaki bireylerin diğer üyelerden destek alma ve sunmalarının yanında, iyimser bir topluluk içinde yani davranışlar ve düşüncelerini sergilemeyi sağlar. Nasıl bir yol izleneceği belirlenir. Semptomları ve problemleri çözmek için en uygun yöntem uygulanır.

Psikoterapinin Faydaları

Psikoterapi güvenli bir ortamda insanın kendisini tanımaya olanak sağlar. Kişilerin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını keşfetmelerini öğretir. Terapist, kişilerin süreç boyunca duygularını anlamaya, ilişkilerini ve hayta bakışını, özgüvenini geliştirir ve iyileştirir.
Psikoterapi kişilerin ilişkilerinin iyileşmesine de katkı sağlar. Kişiler psikoterapi ile var olan duygularını fark eder, duygularını ve kendilerini net bir şekilde anlatabilmelerine, ifade gücünün artmasına yardımcı olur.

Ve insanların hayat boyunca farklı alanlarda karşı karşıya geldikleri problemleri baş etmesine yardım eder. Kişilere duygularında, ilişkisel ve profesyonel çatışmaları nasıl etkili çözümler sunabileceği öğretirler. Hastaların olası bir ayrılık, intihar düşünceleri, keder, travma, aldatılma, cinsel saldırı ve daha fazlası gibi krizler boyunca yönlendirirler. Ve psikoterapi:

Depresyon

Panik atak

Kaygı ve korkular

Aile içi çatışmalar,

İlişkisel problemler,

Duygusal sorunlar,

Ayrılık ve boşanma,

Kayıp ve yas,

Öfke kontrolünde zorluk,

Kendini ifade etmede güçlük,

Özgüven sorunları,

İstismar,

Cinsel sorunlar,

İnfertilite(kısırlık),

Doğum sonrası depresyon,

Akademik sorunlar,

Uyku sorunları

İş yaşamı ile ilgili problemler,

Kronik ve / veya ölümcül hastalıklar vb. gibi kişinin yaşamını zorlaştıran birçok farklı konuda yardımcı olur.

Yorumlar

Yorum Yazın

Cengiz TANER

Kategori