Aile Sistemleri Terapisi

Aile Sistemleri Terapisi

Aile Sistemleri Terapisi


Temel Felsefe

Bireyin sahip olduğu olumsuz davranış ya da ruhsal sorunun aile içindeki işlev bozukluğundan kaynaklandığını savunur. Aile bir bütün içinde ele alınarak aile ile çalışılır. Temel felsefe danışanların yaşayan bir sistemin parçaları olduğudur.

Sistemik aile modeli, sistemle düşünmeyle beraber aile sisteminin bir parçası olarak dahil olmayı teşvik eden bir terapi türüdür. Bu terapi türünün temel prensibi ailelerin veya bireylerin terapiye başvurma nedenleri asıl işlev yerine geçtiğidir. Ailenin başvurma nedenleri herhangi bir semptom gibi görünse de aile sisteminin dengesini korumaktadır. Var olan bu sorun ailenin aynı zamanda aileyi bir bütün şekilde devamlılığını sağlayan bir arada tutam sitem sağlayıcısı olmaktadır.

Temel Kavramlar

 Aile içindeki sözel ve sözlü olmayan iletişim biçimleri ortaya çıkarılır ve incelenir. Güç koalisyonları, aile dinamikleri, etkileşim kalıpları, mevcut an ve mekandaki etkileşimlerle uğraşma gibi kavramlar aile sistemleri terapisinin temel kavramlarıdır.

Terapinin Amacı

Terapiyi almak isteyen bireylere, aile dinamiklerini analiz etmek ve işlevini kaybetmiş işe yaramayan aile içinde ilişki kalıpları farkındalığını kazandırmak ve yeni etkileşim kurmak için yollara öğretir.
Aile sistemleri terapisi asıl amacı aile dinamiklerini daha etkili bir şekilde kullanmak ve birbirlerine etkileşimlerine yardımcı olmalarına destek sağlamaktadır. Aile içindeki bireylerin düşünce ve duygularını güvenli ortamda etkileşimlerini aktarmalarını sağlamaktır. Aile bireylerinin birbirlerinin görüşlerini anlamalarını, ihtiyaçlarının farkına vararak ve güçlenerek ilişkilerinde ve hayatlarında da değişiklikler yaparak göstermeleridir. Bireylerin birbirlerine karşı anlayış ve duygusal desteğini geliştirmek ve bu konuda ailenin işlevselliğini armasını sağlamaktır. Aile sistemleri terapisinde problemleri çözmenin yanında problemlerin oluşmasını da engellemektir.

Terapide Terapist Danışan İlişkisi

 Aile sistemleri terapisinde terapist öğretmen, danışman rolündedir. Aile içindeki etkileşim sürecini ve iletişim kurmayı ve sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini öğretir.

Terapi Tekniği

Aile sistemleri terapisinde genogramlar, ailenin katılımı, aile eşleşmesi, soru sorma, sınır koyma gibi teknik ve yöntemler kullanılmaktadır.

Olumlu ve Olumsuz Yanları

Aile sistemleri terapisi aile içi stres, iletişim çatışmaları, aile iç otorite mücadeleleri, problemleri çözmede faydalı bir psikoterapi yöntemidir. Bireylerin kendini gerçekleştirmesine, potansiyellerini kullanmalarını sağlar. Bireylerin ve ailenin gelişimini bütün olarak desteklemektedir. Diğer şu bakımdan bakacak olursak ailenin sırlarını paylaşılmasını uygun görülmediği problemlerin sır gibi saklandığı toplumlarda terapilerde çalışmak daha zordur. Psikoterapi birey ve ailede olan herhangi bir işlev bozukluğu hiçbir zaman suçlanmaz

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori