Bireysel Terapi Nasıl Yapılmaktadır?

Bireysel Terapi Nasıl Yapılmaktadır?

Bireysel Terapi Nedir?

Bireysel terapide, danışan, terapistin kendisiyle birebir ilgilendiği seanslara girer. Bu, danışan ve terapistin birlikte çözebileceği problemler için başvurulan temel yöntemlerden biridir. Danışanın, problem veya problemlerini bireysel çerçevede ortaya koyması, terapistiyle bunu birebir ele almayı tercih etmesi ve ortaya konan problemlerin buna elvermesi durumunda uygulanır.


Bireysel Terapinin Amaçları:

Psikoterapistin bireyleri anlayabilmek ve rahatlatabilmek amacıyla yapılan bir terapi türüdür. Kendinizi anlayabilmekte güçlük çekiyorsanız, insan ilişkilerinde davranışlarınız ve tutumlarınızın değişmesini istiyorsanız psikolog terapi hizmeti sizlere en şekilde destek sağlayacaktır.

Bireysel terapide amacı danışan ve psikoterapist birlikte belirler. Terapi hizmetlerini alan danışanın amacı psikoterapi süreci içerisinde değişebilir. Terapinin hedefleri şunlar olabilir;

• Duygusal zorlukların üstesinden gelmek

• Davranış ve tutum değişikliği sağlamak

• Eş, aile ve diğer bireylerle olan ilişkileri düzenlenmek

• Hayata yön veren önemli kararlar almak

• Danışanın kendine olan güvenini artırmak

• Sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırabilmek

• Psikolojik hastalıkları ortadan kaldırmak

• Öz farkındalığı artırabilmek

• Karmaşık duygular üzerinde çalışmaya yardımcı olmak

• Travmatik bir deneyim sonrası sağlıklı bir iyileşme

• Zor durumlarla basa çıkmak için yeni teknikler ögrenmek

• Gelecekteki olaylar hakkındaki yanlış̧ varsayımlarla çalışmak (örneğin, başarısız olacağım için denemenin bir anlamı yok)

• Benlik saygınızı artıracak stratejiler ögrenmek

• Tetikleyiciyle karşı karşıya kaldığınızda “sakinleşmek” için yeni stratejiler ögrenmek

• Algınızı bulanıklaştıran "bilişsel çarpıtmalar" üzerinde çalışmak

• Yargılanmadığınız ve özgürce konuşabileceğiniz bir "güvenli alan"

• Kendinizi olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştıracak stratejiler ögrenmek için

• Hedeflerinize uygun bir gelecek inşa etmenize yardımcı olmak

• Kişisel gelişim, farkındalık

Bireysel Terapi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Gündelik hayatta da kolayca karşılaşabileceğimiz bir takım olumsuz ruh halleri yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu gibi sorunlar da bireysel terapi desteği ile çözüme ulaştırılabilir. Bireysel terapide çalışılan sorunlara örnek olarak;

• Depresyon

• Yaygın kaygı bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, fobiler

• Saplantı – Zorlantı bozuklukları (obsesif kompulsif bozukluk)

• Beslenme bozuklukları (aşırı zayıflama, yeme bağımlılığı)

• Bağımlılık (alkol, nikotin, uyuşturucu ve madde bağımlılığı)

• Çocuklarda ve gençlerde görülen davranış bozukluları

• Ruhsal sorunlardan kaynaklanan bedensel rahatsızlıklar (yüksek tansiyon, uyku bozuklukları, cinsel sorunlar)

• Ruhsal faktörler tarafından tetiklenen ve beslenen bedensel hastalıklar

• Yaşanan bir travma sonucunda oluşan sorunlar (tecavüz, kaza, deprem vb.)

• Ağır bedensel veya kronik hastalıklarda eşlik eden psikolojik sıkıntılar

• Kişilik bozuklukları

• Boşanma/Ayrılma süreçlerinde yaşanan sorunlar

• Özgüven eksikliği

• Korkular, kaygılar

• Değersizlik duyguları

• Bireysel farkındalık

• Kendini güvenle ortaya koyma

• Zaman yönetimi

• Kayıp ve yas

• İnsan ilişkilerinde yaşanan sorunlar

• Kariyer oluşturma ve geliştirme aşamalarında yaşanan olumsuz koşullar için alınan destek alınabilir.

Bireysel Terapi Nasıl Yapılmaktadır?

Pek çok bireysel terapi yöntemi olmakla birlikte uygulanacak olan terapi çeşidi bireyin gereksinimlerine göre şekillenmektedir. Burada önemli olan husus ise psikoterapistin danışmanını iyi tanıyıp, sorunlarını çözümleyip bir yol izlemesidir.
Bireysel terapi çeşitleri ise şunlardır:

Kişilerarası Psikoterapi
Kişilerarası terapi çeşidinde bireyin aile, arkadaş, toplum ilişkilerinde becerilerinin geliştirilmesinde destek sağlayan bir terapi çeşididir.

Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel davranışçı terapi en etkili terapi çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Bu terapi yönteminde bireylerin duygu, düşünce, fikir ve eylemleri arasındaki ilişkiyi çözümlenmektedir. Psikoterapistin bireyin duygularının ve fikirlerinin olumsuz olduğunu, hayata karşı bir beklentisinin olmadığını çözümleyerek pozitif bir kişilik olarak değiştirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Kabul ve Bağlılık Terapisi
Bu psikolojik terapi çeşidinde ise bireyin fikirlerinin ve duygularının öz farkındalığının arttırılması sağlanmaktadır.

Diyalektik Davranış Terapisi
Diyalektik davranış terapisi bireylerin yaşamış oldukları streslerle başa çıkabilme konusunda, insan ilişkilerinin düzenlenmesinde destek sağlayabilecek bir psikolojik terapi çeşididir.

Psikodinamik Terapi
Psikodinamik terapi bireylerin bilinçsiz ve farkında olmadan sergilemiş oldukları davranışların ve duyguların onları nasıl ve ne tür bir şekilde etkileyeceğini anlamalarına yardımcı olan terapi çeşididir.

Bireysel Terapi Seansları Kaç Dakika Sürer?

Bireysel terapiye başvuru nedeni, terapistin çalıştığı ekolü, danışanların beklentileri, problemin şiddeti, başa çıkma yöntemi ne göre terapi süreci değişkenlik göstermektedir. Terapide travma, takıntı, fobiler çeşitli birçok psikolojik problem için kullanılmaktadır. Genellikle bireysel terapi seansları 45-60 dakika arası değişmektedir. Terapi tek seansla ya da birkaç seansla problemin temelini, geçmiş yaşantıyı, içsel keşfi sağlamak daha uzun sürebilmektedir. Terapistiniz ile nasıl ilerleyeceğinizi planlayabilirsiniz.  Yaşadığınız sorunun kronikliği ve yaşamınızı etkileme derecesi 18-24 seanslık bir program gerektirebilir. Süresi sınırlı bir terapi modeli de olsa, 4,5 ila 8 ay süresince haftada bir seans şeklinde yapmak en yararlısıdır.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori