Davranışçı Terapi Nedir?

Davranışçı Terapi Nedir?

Davranışçı terapi:

Temel Felsefe

Davranışçı terapide amaç, uyumuz ve işlevsel olmayan davranışları değiştirip yerine daha etkili davranışlar gelmesidir. Davranışları eylemleri etkileyen etkenler tespit edilmelidir.

Terapide Terapist Danışan İlişkisi

Terapist, davranışçı terapide kişiye uyumlu, işlevsel ve etkili davranışların öğretmekle görevli yönlendirici rol alır.  

Terapi Tekniği

Davranışçı terapide, nedenler değil ne nasıl ve ne zaman sorularının cevapları aranır. Sistemik duyarsızlaştırma, gevşeme yöntemleri, model olma, pekiştirme teknikleri, EMDR, atılganlık eğitimi, sosyal beceri eğitimi gibi çeşitli terapi teknikleri davranışçı terapinin özünü oluşturur.

Olumlu ve Olumsuz Yanları

Davranışçı terapi sonucunda oluşan sonuçlar deneysel olarak nesnel şekilde test edilir. Fobilerde, depresyonda, cinsel işlev bozukluklarında çocukların ve ergenlerde görülen davranış bozukluklarında kullanılan etkili yöntemlerdendir. Bunun sonucunda yeni edinilen davranışların eleştirilme olanağı vardır.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN