Psikolog Kimdir?

Psikolog Kimdir?

Psikologlar davranışlarınızı, duygularınızı ve düşüncelerinizi dinleyerek terapi sağlayan ve öğrenmeniz, gelişmeniz ve başa çıkmanız için size geri bildirim ve duygusal ödevler veren psikoloji eğitimini almış lisanslı kişilerdir.

Danışanlarına koşulsuz ve önyargısız yaklaşırlar. Kişinin kültürel ve sosyal statülerine, dini inanışlarına saygı duymaları terapötik bağın en önemli adımıdır.

Empati ve iletişim becerileri gelişmiş uzman kişileridir. Sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmiş danışanları ile doğru diyalog kurabilecek bir alt yapıya sahiptirler.

Danışanın iç dünyasında yaşadığı problemi ona gösterir ve terapist bakışıyla sorununu aşama aşama uyguladığı yöntemlerle çözmeyi amaçlar.

Psikolojik danışmanlıkta değerlendirme, araştırma yapar; öğretir ve tedavi uygular.

Kişilerde var olan sağlıksız duygu, düşünce ve davranışların altında yatan nedenleri konuşarak çözümlemeye çalışarak danışanında bir farkındalık yaratmaya ve bu farkındalığı hayatında sürdürmenin yollarını göstermeyi amaçlarlar.

Psikolog, semptomları anlamada ve tedavisinde psikoterapi çalışmaları yapar. Terapi seanslarının da çeşitli yöntem ve teknikler kullanırlar. Gerekli tedavilerde kişilik, zeka, yetenek, turum ve davranış testlerini kullanarak sorunun olası kaynağı hakkında gözlemlerini destekleyecek çalışmalar yapar.

Psikologlar çok çeşitli alanlarda çalışabilir, bireylere, aile ve çocuklara psikolojik danışmanlıklarda bulunurlar.

Danışanlarına koşulsuz ve önyargısız yaklaşırlar. Kişinin kültürel ve sosyal statülerine, dini inanışlarına saygı duymaları terapötik bağın en önemli adımıdır.

Empati ve iletişim becerileri gelişmişi uzman kişileridir. Sağlıklı iletişim ve diyalog kurabilecek bir alt yapıya sahiptirler

Danışanın iç dünyasında yaşadığı probleme ona gösterir terapist bakışıyla sorununu aşama aşama uyguladığı yöntemlerle çözmeyi amaçlar.

Psikolojik danışmanlıkta değerlendirme, araştırma yapar; öğretir ve tedavi uygular

Kişilerde var olan sağlıksız duygu, düşünce ve davranışların altında yatan sebepleri konuşma seanslarıyla çözümlemeye çalışarak danışanında bir farkındalık yaratmaya ve bu farkındalığı sürdürme yollarını göstermeyi hedeflerler.

Bir psikologda;

Üst düzeyde genel ve sözel yeteneğe,

Aritmetik akıl yürütebilme,

Mantıksal bağlantıları kurabilme,

Soyut düşünebilme ve bu düşünceleri söz ve yazı ile ifade edebilme yeteneğine sahip,

Başkalarının duygularını anlayabilen,

Empati yeteneği gelişmiş ve başkaları ile iyi iletişim kurabilen,

Tutarlı, sabırlı, hoşgörülü,

İşbirliğine açık özellikler olması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori