Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

Obesesif kompulsif bozuklukta insanların obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden kaynaklı gelişen ruhsal bir hastalıktır. Obsesyon, yani kişinin zihninde uzaklaştıramadığı fikir, düşünce ve dürtüler, kişinin isteği dışında gelişir. Kişi bunları mantık dışı olarak değerlendirse de düşünmekten kendini alamadığı için yoğun sıkıntı yaşayarak huzursuzluğa ve dolayısıyla anksiyeteye sahip olur. Kişide mantıklı gelmese bile kontrol edemediği düşüncelere neden olan, oluşan takıntıyı gidermek için bazı hareketleri tekrar tekrar yapma ihtiyacı hissettiren bu hastalık. Tekrarlayan düşünce ve davranışla sebep olur.

Kompulsiyonlar ise obsesyonların neden olduğu düşüncelerin eyleme geçmiş halidir. Düşüncelerin davranış aşaması olarak da tanımlanabilirler. Kompulsiyonlar, stres ve gerginlik halinden kurtulmak için bir araçtır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB);
takıntılı düşünceler (obsesyonlar) ve bu düşüncelerin neden olduğu zorlantılı davranışlarla (kompulsiyonlar) tanımlanan bir tür anksiyete bozukluğudur.

Obsesyon Türleri

Kontrol etme takıntısı

Bulaşma temizlik takıntıları

Kuşku takıntısı

Herhangi bir şeyleri sayma takıntısı

Simetri, düzen ve eksiksiz ol takıntısı

Cinsel içerikli takıntılar

Dini içerikli takıntılar

Sıkı bir şekilde rutin takibi

Aşırı düzenlilik takıntısı

Kompulsiyon belirti kontrol edilemeyen tekrar eden davranışlar olarak özetlenebilir örnekleri şunlardır:

Temizlik takıntısından dolayı cildiniz zarar görene kadar yıkama

Kilitli olduklarından emin olmak için kapıları tekrar tekrar kontrol etmek

Ocağın kapalı olduğundan emin olmak için ocağı tekrar tekrar kontrol etmek

Belirli kalıplarda sayı sayma

Bir duayı, kelimeyi veya cümleyi sessizce tekrarlamak

Eşyaları aynı yöne bakacak şekilde düzenleme

Hastalık takıntısından dolayı sürekli sağlık endişesi hissetmek ve sık sık tetkik yaptırmak.

Sıkça Sorulan Sorular

Yorumlar

Yorum Yazın

Cengiz TANER

Kategori