Mindfulness Terapi Nedir?

Mindfulness Terapi Nedir?

Mindfulness Terapi Nedir?

Mindfulness, yaşadığın anı ve o anda etrafında gerçekleşenleri oldukları gibi fark etmek anlamına geliyor. Algılarını yeterince açıp zihinden geçen düşünceleri, vücudun hissettiklerini, kısacası gerçekleşenleri anlamak ve yargılamadan onlarla kalabilme durumudur.

Mindfulness için insanda eskiden beri olan doğal bir yetenek diyebiliriz. Ancak zamanla edindiğimiz farklı alışkanlıklar ve davranışlarla insanın bu yeteneği git gide zayıflamış. Bu yüzden de aslında “mindfulness” güçlendirilmesi gereken bir özellik. Mindfulness özelliğimiz geliştikçe zihnin berraklığı artar, yaşadıklarımız ve amaçlarımız netlik kazanır. Bilinçli farkındalığımız gelişir.

Mindfulness tekniği yani bilinçli farkındalık kendimizle temas kurmamızı sağlayan yaşadığımız an’ın farkına varmamızı sağlayan binlerce yıllık geçmişi olan kadim bir öğreti, mucizevi bir teknik. Mindfulness ne demektir, doğu kültürününde oldukça eski olan bu teknik günümüzde şehir hayatının getirdiği strese çare ararken keşfettiğimiz beyinle ilgili yapılan araştırmalarla etkilerinin kanıtlandığı psikoterapide danışanın iyileşmesini hızlandıran çok yönlü işlevsel bir teknik.

• Farkındalık (Mindfulness), dikkati, kasıtlı bir şekilde ve açık kalpli bir merakla şimdiki zamana yönlendirmek sayesinde ortaya çıkan bir bilinç durumudur.

• Farkındalık bilincini eğiterek, geçmiş zamanda sıkışıp kalmak ya da gelecek için sürekli endişelenmek yerine, şimdiki zamanı nasıl yaşayabileceğimizi keşfederiz.

• Kişilerin, özellikle gerginlik yaratan, nahoş yaşam deneyimleri karşısındaki hislerini ve düşünce biçimlerini değiştirmeye olanak tanıyan, beden- zihin bütünlüğü temeline dayalı bir eğitimdir.

• Düşüncelere, duygulara ve bedensel duyumlara odaklanıp, bilinci geliştirerek; bunlarla çok daha iyi bir şekilde baş etmeyi sağlar.

• Eski meditasyon pratiklerinin derin kökleriyle ve aynı zamanda en son bilimsel gelişmelerin uyumlu bir harmanıdır.

• Karmaşık ve gürültülü dünyamızda herkes için dinginliği, huzuru ve barışı bulmaya yardımcı olacak değerlere doğru rehberlik eder.
Mindfulness Hangi Rahatsızlıklara İyi Gelir?
Farkındalık (Mindfulness) eğitimi, psikolojik sağlığı geliştirmek amacıyla ortaya çıkmış kanıta dayalı bir araçtır.

• Depresyon tedavisinde mindfulness temelli bilişsel terapi antidepresanlar kadar iyileştiricidir

• Kronik acı,

• Anksiyete bozuklukları,

• Posttravmatik stres bozukluğu,

• Obsesif kompülsif bozukluk,

• Madde bağımlılığı ve kişilik bozuklukları gibi birçok klinik bozuklukta etkin bir müdahale yöntemi olduğu deneysel olarak kanıtlanmıştır.

Mindfulness Faydaları Nelerdir?

Mindfulnessın temel tutumları; sabır, akışına bırakmak, başlangıç zihni, yargılamama, kabul, hırslanmama, güvendir. Mindfulness bizlere yaşam deneyiminde bu tutumları kazandırır. Elde ettiğimiz faydaların hepsi tutumumuzdaki değişiklikle ilintilidir. Yaşama başka bir ilişki kurarak el uzatmanın mümkün olduğu görülünce deneyim de değişir. Kişilerin daha önce zorlu ve acı verici gördüğü deneyim, onun da beraber kalınabileceği keşfedilince o kadar zorlu gelmeyebilir. Her şeyin gelip geçici olduğu bilgisi içselleştirildiğinde, karşımıza çıkan olaylar, kişiler ve deneyimlerin getirdiği duygu ve düşüncelerin “geçici” olduğu bilinci yerleşir. Farkındalıkla yaşanan bir yaşamın gereği kendin için daha iyi olanı seçmektir. Diğer faydaları şu şekilde sıralanabilir:

• Kronik ağrılarda hayat kalitesini düşüren, zorlu hastalıklarda günlük işlevselliği olumlu yönde etkiler, hayat kalitesini artırır.

• Dikkat ve yaratıcılık üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmektedir.

• Strese karşı dayanıklılığı artırır. Özellikle mindfulness sınav kaygısı, iş stresi gibi zorlayıcı durumlarla beraber kalmaya yardımcı olur.

• Beynin yaşlanmaya ortaya çıkan değişiminde koruyucu eti sağladığına dair çalışmalar vardır.

• Hastalıklara karşı direnci destekler.

• Kan şekeri, tansiyon, kalp ve dolaşım hastalıklarının ölüm oranını azalttığı saptanmıştır.

• Kaygı ve depresif düşünceler üzerinde yatıştırıcı ve yeniden ortaya çıkmayı azaltan etkisi bulunmuştur.

• Günlük yaşamdaki olayları karşılama şeklini, bedene odaklanarak denge ve koordinasyonu, farkındalıkla yeme yoluyla kilo kontrolünü desteklediğine ilişkin gözlemler bulunmaktadır.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori