Maruziyet Terapisi Nedir?

Maruziyet Terapisi Nedir?

Maruziyet Terapisi Nedir?

Maruziyet ya da maruz kalma terapisi, korkuların üstesinden gelmede fayda sağlayabilir. Uygulama kişinin korktuğu şeylerle yavaşça yüzleşmesini sağlayarak yapılır. Bu, korkuların zaman içinde azalmasına yardım edebilir.

Maruz bırakma terapisi, terapiye alınan danışanların kendilerinde anksiyete oluşturan durumlarla yüzleştirme tekniğidir. Maruz kalan terapisinin basit mantığı, danışanları onlarda anksiyete uyandıran durumlara, anksiyeteleri azalma gösterene dek maruz kalmaları için cesaretlendirmektir. Maruz bırakma tekniği ile danışanlar kaygılandıkları durumlarda gösterdikleri bilişsel ve duygusal tepkilerini daha iyi anlama imkânı bulurlar. Maruz bırakma tekniğinde danışanlara mantıklı ve akılcı düşünmeyi öğretmek yerine olaylara ve durumlara karşı bakışlarını sınamak için yardımcı olunur.

Bu teknik ve korkularla yüzleşme durumu danışanlardaki korkmaya dair psikolojik ve fizyolojik alışkanlıkları düzenler. Danışanlar uygulamaya başladıklarında maruz kalma durumları devam ederken anksiyetelerinde belirgin bir azalma olduğunu fizyolojik anksiyete belirtilerinin de buna eşlik ettiğini belirtirler.

Maruz kalma tekniği, danışana gerek yeni oluşmakta olan gerekse kalıcı hale gelmiş kaygılarla mücadele etmede yeni yollar gösterir.

Maruz Bırakma Terapisi Hangi Durumlar İçin Kullanılır?

Birçok ruhsal sağlık sorunu maruz bırakma tedavisi ile tedavi edilebilmektedir. Kaygı sorunu ve travmatik deneyimleri olan kişilere bu tedavi biçimi önemli ölçüde yardımcı olabilmektedir.

Bu rahatsızlıkların yanı sıra şunlarda da kullanılmaktadır:

 Fobiler

 Sosyal kaygı

Genel kaygı bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğu

Obsesif kompulsif bozukluk

Akut ya da travma ile ilgili stres bozuklukları

Panik ataklar

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN