Logo terapi nasıl uygulanır?

Logo terapi nasıl uygulanır?

Logo Terapi Nedir?

Logo terapi Viktor Emil Frankl’ın (1905-1997) anlam yönelimli varoluşsal felsefisine dayanmaktadır.

Frankl, Türkçe karşılığı anlam olan Yunancadaki logos kelimesini biricik insan kapasitesi olan anlamı vurgulamak için seçmiş (Schulenberg ve diğerleri, 2008), Logo terapi (Logos: “anlam”) sözcüğünü ilk kez 1920’lerde kullanmıştır. Daha sonra “varoluşsal analiz” terimini logo terapinin eşanlamlısı olarak kullanmış; fakat diğer varoluşçu yaklaşımlarla (özellikle, İsviçreli bir psikiyatrist olan Budwig Biswanger’inkiyle) karışmasını engellemek için, son yıllarda kendi yaklaşımından kuramsal ya da terapötik bağlamda, “logo terapi” olarak söz etmiştir.

Frankl çocukluğundan bu yana hayatın anlamıyla ilgilenmiş, kariyerinde de anlamın psikopatoloji ve terapideki yerine odaklanmıştır. Frankl, gerek toplama kamplarında geçirdiği yıllar gerekse çalışma yaşantısı boyunca logo terapiyi test etme imkânı bulmuştur. Frankl insanların karşılaştıkları her şeye anlam vermek zorunda ve yükümlülüğünde olduklarını, bunu yapamadıklarında ortaya çıkan anlam vakumunun ruhsal rahatsızlıklara yol açtığını öne sürmüştür. Bu anlayış çerçevesinde hayatı anlamlandırmaya çalışan “Anlam Tedavisi” adını Verdiği Psikoterapi Ekolünü Kurmuştur.

Logo Terapi Hangi Durumlarda Gereklidir? Ve Faydaları?

Psikoterapi yöntemlerinden birisi olan logo terapi de karşılaşılan durumları pozitif şeylerle değiştirilme amaçlanır ve kötü duyguların yerine olumlu duygular entegre edilme sağlanır. Bireyin kendi kendine sorduğu ve bulduğu cevapları ise değerlendiren uygulayıcı kişinin logo terapi ışığında hayatındaki diğer anlamları bulmasını hedefler.

Negatif duygulardan uzaklaştırmayı amaçlayan logo terapi uygulayıcı iyimser bir bakış açısı kazandırmak için sorular yöneltebilir ancak yönlendirme yapmaz ve bireyden bu iyimser cümleleri duymayı bekler.

Matem dönemlerinde olan bireylerde ise başarıyla sonuçlanan psikoterapi yöntemi logo terapi diğer birçok hastalık ve problemde de uygulanan terapilerden birisidir.

Stres, depresyon, panik atak, posttravmatik stres bozuklukları, kanser, anksiyete gibi hayatı olumsuz yönde etkileyen tüm rahatsızlıklarda etkin rol oynayan logo terapi kişinin negatiflikten uzaklaşmasını sağlayarak hayatın olumlu yönlerine yaklaşmasını amaçlayarak tedavi eder. Böylece logo terapi var olan problemde kişinin sahip olması gereken en doğru tutumu ve davranışı edinmesini kolaylaştırır. Logo terapi uygulayıcısı ise direkt değil dolaylı yoldan danışana yaklaşarak hayatın anlamlı yanlarının olduğunu ve güçsüz olmadıklarını ifade etmeye çalışır.

Ve logo terapi şu hastalıklarda fayda sağlayabilir:

• Ölüm gibi kayıplar sonrasında yaşanılan travma, depresyonlarda

• Panik atak hastalıklarında

• Stres veya kaygı bozukluğunda

• Öfke kontrolü bozukluğunda

• Anksiyete bozukluğunda

Logo Terapi Nasıl Uygulanır?

Logo terapi ilk önce kişinin Hayat amacını belirlemeye yöneliktir. Öncelikle kişiye kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmeleri hayattaki hedefleri ve amaçlarını bulması yardımcı olmaktır.

Her birey kendi yaşam amacını bulmak ile yükümlüdür. Logo terapi kişinin kendi yaşam amacını bulunmasına katkı sağlar.

• Yaşam amacı kişiden kişiye değişir.

• Aynı kişideki yaşam amacı bile günden güne aydan aya değişir.

• Yaşam amacını bularak hedeflerini belirlemek, bu amaç ve hedefler doğrultusunda adımlar atmak kişiye mutluluğa götürür.

Logo terapi uygularken şu aşamalara dikkat edilir:
Semptomlardan Uzaklaşmayı Sağlamak: Terapötik aşamalarda amaç bireyin semptomlarıyla arasına mesafe koymaktır. Kendisine uzaktan bakan birey istenmeyen düşünceleri ve alışkanlıklarını değiştirebileceğini fark eder. Parodoksik niyet, düşünce odağını değiştirme ve sokratik diyalog çalışmaları ise kullanılan tekniklerden bazılarıdır.

Tutumların Değiştirilmesini Anlamaya Yardımcı Olma ve Değişiklik: Danışanın tutumlarını değiştirmeyi amaçlayan logo terapi değer yargılarımızı ve düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmeye olanak sağlar. İkinci aşaması tutumların değiştirilmesi olan logo terapide bireyin başkalarına karşı düşünceleri de ele alınır ve kişinin kendi düşüncelerini yeniden gözden geçirmesi sağlanır.

Belirtileri Azaltmak: Belirtileri azaltmak veya yok etmek için başarılı bir tutum yönetimi yapılmalıdır. Soktratik diyalog tekniği ise semptomları keşfetmeyi başarmak için ve olaylara karşı cesaretlenme için tercih edilir.

Anlamlı Aktiviteler, Deneyimler ve Tutumlara Yönelim: Aktivitelerden faydalanarak yeteneklere ulaşılabilir ve tutumlarda etkin olan değerlere yönelim yapılabilir. Danışan tarafından seçilmesi çok önemli olan logo terapi aktiviteleri tedavi açısından çok önemlidir. Logo terapi sürecinde anlam terapist ve danışan arasındaki ortak bir girişimle keşfedilir.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN