İmmüno Terapi Nedir?

İmmüno Terapi Nedir?

İmmüno Terapi Nedir?

İmmünoterapi bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlayan bir tedavi türüdür. Bağışıklık sistemi vücudun enfeksiyon hastalıkları ve diğer hastalıklarla savaşmasını sağlar. Akyuvarlar, lenf sisteminin doku ve organlarından oluşur.
İmmünoterapi bir biyolojik tedavidir. Biyolojik tedavide kullanılan maddeler canlı organizmalardan elde edilir. İmmünoterapinin ilk başlangıcı 1866'lara kadar uzanır. Başlangıçta bir gözlemden yola çıkan bilim adamları o zamandan günümüze kadar çok yol aldılar. İmmünoterapi yaklaşık 4-5 yıldır yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. İmmünoterapi, kişinin kendi bağışıklık sistemiyle kanserli hücrelerin yok edilmesinin amaçlandığı bir tedavi yöntemidir. Bu tedaviler bağışıklık sisteminin daha fazla çalışmasını destekleyebileceği gibi çalışma şeklini değiştirerek bağışıklıktan kaçan kanser hücrelerini bularak yok edilmelerini de sağlayabilir.

İmmün Terapi:
•Bağışıklık sisteminin doğal savunma mekanizması, kanser hücrelerini bulmak ve yok etmek için uyarılır veya güçlendirilir.

•Bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı daha iyi şekilde mücadele etmesine yardımcı olmak için, bağışıklık sistemindeki yapılara benzer moleküller kullanılır.

İmmüno Terapinin Etki Alanları Nelerdir?

İmmünoterapi (bağışıklık tedavisi) sayesinde verilen ilaçlar ile vücudumuz kanserli hücreleri tanır ve onlarla savaşmaya başlar. Yani immünoterapi sayesinde bağışıklık sistemimiz harekete geçmektedir. Ve şu:

• Baş ve boyun kanserleri,

• Küçük hücre dışı akciğer kanseri,

• Üçlü negatif meme kanseri,

• Küçük hücreli akciğer kanseri,

• Bazı gastrointestinal kanser türlerinde yemek borusu, karaciğer ve mide kanserleri gibi kanserler,

• Cilt kanserleri melanom, yassı hücreli karsinom ve merkel hücreli karsinom gibi kanserler,

• Genitoüriner kanserler yer almaktadır.

• Böbrek ve mesane gibi birçok kanser türünde de immüno terapi (bağışıklık tedavisi) tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

İmmüno Terapi Yöntemleri Nelerdir?

Monoklonal antikorlar: İmmün kontrol noktalarının blokerleri olarak bilinen antikorlar, immün sistemimizin savaş hücreleridir. Ortamda bulunan antijenlere (yabancı maddeler örneğin bakteri duvarı, virüs parçacıkları) bağlanarak onları imha ederler. Monoklonal antikorlar, laboratuarda üretilmiş ve bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine saldırısını taklit eden antikorlar olarak tanımlanabilir. Etkilerini kanser hücreleri üzerinde artmış sayıda bulunan bazı moleküllere bağlanıp kanser hücrelerini imha ederek gösterirler.

T hücre tedavisi: İmmüno terapi için başka bir yöntem T hücresi yöntemidir. T hücreleri vücudumuzdaki beyaz kan hücrelerinin bir alt kümesidir. İmmüno terapi doğrudan bu hücrelerle ilgilidir. T hücre immüno terapisinde hastadan toplanan T hücreleri laboratuvar şartlarında özel olarak değiştirilerek üzerlerinde kanser hücrelerini tanıyan yapılarla donatılır. Tekrar hastaya verilen bu uyarılmış T hücreleri, vücutta bulunan kanser hücrelerini tanır ve imha ederler.

Onkolitik tedavi: İmmüno terapi onkolitik tedavide ise virüsler ile kanser hücrelerinin öldürülmesi hedeflenir. Kemoterapi ilaçları ya da immün kontrol noktası engelleyicilerle kombine edilen deneysel çalışmalar, oldukça umut vericidir.

Bu yöntemde amaç, kişinin vücudundaki bağışıklık sisteminin kanserli hücrelere karşı daha kesin ve etkili saldırılar yapmasını sağlamaktır.

İmmüno Terapinin Yararları Nelerdir?

• İmmün terapi kemoterapi ve radyoterapiye göre daha az yan etkiye sahiptir. Kemoterapi alamayacak durumdaki hastalara bile verilebilir.

• Pek çok kanser hastasının ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

• İmmün terapi bağışıklık sistemi üzerinde kanser hafızası yaratır. Böylece kanserin tekrarlamasına engel olabilir.

• Kemoterapi ve radyoterapiye direnç gösteren bazı kanser türleri üzerine etkilidir.

• İmmünoterapi hem tek başına hem de diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir.

• Kemoterapi ve radyoterapi sağlıklı hücrelere de zarar verir. İmmünoterapi sağlıklı hücrelere fazla zarar vermez.

• Kemoterapi ve radyoterapiye göre daha iyi tolere edilir.

• Kemoterapi ve radyoterapiye göre daha az yan etki görülür.

• Kanserin büyümesi yavaşlar ya da durur.

• Kanserin metastaz yapmasına engel olabilir.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN