İmge Terapi Nedir?

İmge Terapi Nedir?

İmge terapi, kişinin iç dünyasındaki sorunları imgelerle ulaşmaya çalışan imgelerle ruhsal dünyasını anlama yolu olan bir psikoterapi tekniğidir. İmgeler ruhsal dünyanın bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. İmgeler zihnimizde herhangi bir şeyi canlandırdığımızda bir görsele dönüşebilen her şey olarak ifade edebilir. Bu görseller sembol, bir fotoğraf karesi, soyut resimler, olaylar, herhangi bir simge gibi pek çok yolla ifade edilebilir. Bu imgeler herhangi bir nesneyi düşlemekten uzun bir hikayeyi veya sahne canlandırmasını hayal etmeye kadar olabilmektedir.

İmgeler kısaca zihin içerisinde tasarlanmış gerçekleşmesi hayal olan şeylere denilmektedir. İmge zihinle bir bütün kişiye özeldir. İmge gerçekliğin dışındadır ve dış dünya ile gözlenen şeylerin kişinin kendi zihninde yeni bir şekle döndürmesi ile alakalı bir durumdur. Bu sebepten dolayı imge, dış dünyada herhangi bir karşılığı bulunan bir kavram değildir.

İmge Terapi köklerini Jung’ın Analitik Psikoloji yaklaşımından, Freud’un dinamik kuramından, Ericson’un hipnoterapi anlayışından ve Leuner’in katatimi tekniğinden alan bir sentezdir.
Birçok psikoterapisttin yöntemlerini bir araya getirmesi bütüncül bir terapi yöntemi özelliği kazandırmıştır. Diğer terapi yöntemlerini de içerisinde entegre etmesi eti mekanizmasını arttırmaktadır.

İmge Terapinin en temel amacı danışanların bilinçli zihniyle içsel zihni arasında uyumsuzluğu gidermektir.
Bilinçaltına odaklanması nedeniyle diğer yöntemlerden ayrılır. Aynı zamanda imgelerin birer işaret olarak değerlendirilmesi ve terapi sürecinde olumlu şekilde kullanılmasıyla kişiye fayda sağlamak amaçlanır.
İmge terapi zihni güçlendirerek kişinin amaçlarına ulaşmasında etkili olmalıdır. Bilinçli zihnin ve içsel zihnin karşılaşması iletişim halinde olması beynin kapasitesine artmasına ve kullanılmasına yardımcı olmaktadır.

İmge terapide zihne ulaşma durumu bilinçdışı zihne gönderilen uyaranlar sayesinde bilince çıkarılan imgeler kişinin iç dünyası hakkında bilgiler verir.

İmge terapinin etki mekanizması kişinin iç dünyasında hissettiği herhangi bir sorun, algısal ve duygusal bozuklukların ortaya çıkma sebebi kendiliğinden değildir. Sıkıntılı veya iyi hissetmiyorsak mutlaka bir nedeni vardır. Üzüntü, öfke, pişmanlık, kendini suçlama gibi çeşitli duyuların içine çekildikçe iyileşmekten daha da uzaklaşırız. İmge terapi bu duyguların neden olduğunu analiz etmek için geliştirilmiş bir yöntemdir. Geçmişteki yaşanılanları canlandırma da çözümleme de fayda sağlamaktadır. Duyguların hissettirdiği imgeleri analiz etmekte. Ve çözüm sunmaktadır.

İmge Terapinin Kullanıldığı Durumlar

Kaygı bozuklukları,

Travmalar ,

Depresyon,

Stresle baş etme,

Takıntılar,

Fobiler,

Sigara bırakma ,

Kişilik bozuklukları,

Ruhsal bozukluklar,

Yas süreci,

Tekrar eden döngüler,

Performans arttırmak,

Anksiyete,

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN