İmago Terapi Nedir?

İmago Terapi Nedir?

İmago Terapi Nedir?

Latincesi “imago” olan, dilimize fransızcadan giren “imaj” sözcüğünün türkçesi “resim” anlamına gelmektedir. Psikolojide imaj, insan zihninde bir duruma yönelik oluşmuş kişisel imgelere denir. İmago sözcüğü, geniş anlamıyla çift terapisinde erken çocukluk döneminde bakım verenin (genelde anne/baba ya da diğerleri) olumlu ve olumsuz taraflarının imajlarının insan zihninde taşındığını ifade etmek için kullanılır.

İmago terapisi, insanların geçmişleri ve ebeveynleriyle ilgili ya da çocukluk dönemlerinde onlara kim yol gösterici olduysa, onunla ilgili iyileştirmek istenilenleri kendi ilişkilerinde imgelediklerini belirtmektedir. Bu imgeleme aracılığıyla ilişkilerde çıkan sorunların aslında o anda olanlar ile değil, geçmişte yaşanılanlardan kaynaklandığı fark edilir. İmago ilişki terapisi de çiftlerin kendi geçmişini iyileştirmesine yardımcı olmaktadır.

İmago ilişki terapisinden;

• Bireyler

• İlişkilerinin herhangi bir aşamasındaki çiftler

• Ulaşmak istedikleri bir ilişki hedefleri olan çiftler

• Sadece flört eden kişiler

• Partnerlerini neden seçtiklerini öğrenmek isteyen herkes

• İlişki kalıplarını keşfetmek isteyen herkes

• Sağlıklı bir ilişki kurmak isteyen herkes faydalanabilir.

İmago Terapi İlkeleri

• Partnerinizi yaralı bir çocuk olarak yeniden hayal etmek.

• Evliliğinizi ya da romantik ilişkinizi, hediye vermek, eşinizi şaşırtmak ya da birbirinize karşı başka takdir gösterileri yapmak gibi şeylerle yeniden romantikleştirmek.

• Şikayetlerinizi yaptığınız isteklere dönüştürerek yaşadığınız hayal kırıklıklarını ya da hissettiğiniz kırgınlık ve öfkeyi yeniden yapılandırmak.

• Öfkenizi çözmek.

• İlişkinizi size yoğun mutluluk veren, tatmin ve güvenlik sağlayan bir şey olarak yeniden inşa etmek.

İmago İlişki Terapisinin Süreci

İmago ilişki terapi süreci beş basamaktan oluşur:

İlişkinin geleceğini yeniden çizme: Çiftler geçmişte ve şu an yaşadıkları hayal kırıklıklarını bir kenara bırakırlar. İlişkilerinin gelecekte sahip olmak istedikleri özelliklerini listelerler.

Yeniden imgeleme: Bu aşamada çiftler ebeveynlerinin olumlu ve olumsuz özelliklerine sahip bireyleri bilinçsiz bir şekilde eş olarak seçme eğiliminde olduklarını fark ederler. Birbirleriyle empati kurarak düşmanca duygularını geride bırakırlar.

İlişkiyi yeniden yapılandırma: Çiftler ilişkideki problemlerini çözebilmek için birbirlerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaktadırlar. Bu aşamada ilişkideki savunmalar, kavgalar ve yakınmalar bir kenara bırakılır.

Öfkeyi çözme: Bireyler hissettikleri öfkenin çocukluk yaraları ve hayal kırıklıklarından kaynaklandığını anlamaktadırlar. Bu aşamada öfkeyi güvenli bir ortamda uygun bir şekilde ifade etmeyi öğrenmektedirler.

Yeniden romantikleşme: Son aşamada çiftlerin birbirleri tarafından sevildiklerini ve önemsendiklerini hissetmeleri için sürpriz listesi, ilgi gösterme davranışları, eğlence listesi oluşturma gibi teknikler kullanılarak romantikleşme süreci başlatılmaktadır.

İmago Terapi Faydaları Nelerdir?

• Çiftin nasıl sağlıklı iletişim kuracağınızı öğrenmesi

• Bağlanma şeklini fark etmek

• Kısır döngü haline gelen anlaşmazlıklarda çözüm sağlamak

• Aldatma problemlerinin çalışılması

• Güven problemlerinin çalışılması

• Geleceğe dair planlama yapmaya ilişkin sorunların çalışılması

• Partnerimizi neden ve nasıl seçtiğimizi fark etmek sayılabilir.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori