Hipnoterapi Ne İçin Kullanılır?

Hipnoterapi Ne İçin Kullanılır?

Hipnoz Nedir?

Yunancada uyku manasına gelen hipnozun mitolojide de önemli derecede işlenmiştir. Anton Mesmer hipnozu ilk defa 18. Yüzyılda kullanmıştır. James Braid tarafından 19. Yüzyılın sonlarına doğru göz hareketleri ile kullanılmaya başlanmıştır. Tarihi oldukça eskiye dayanan Hipnoz son zamanlarda sık kullanılan psikiyatrik tekniklerden olmuştur.

Hipnoz telkin ile oluşturulan özel bir bilinç halidir bu bilinç haline geçmek için bakışla, sözle veya bazı yardımcı nesneler kullanılır.  Bir başka deyişle bir trans hâlidir. Kişi hipnoz halinde kendini uyaranlara (ses, ışık, koku vb.) kapatır veya aldırmaz. Bu anda hipnoz yapan kişinin telkinlerini dikkatle dinler, anlar ve gönüllü katılımla uygulanır.  Günümüzde sıklıkla başvurulan 5 adet hipnoz çeşidi vardır. Hipnoz çeşitleri uygulama alanı, hipnoz olacak kişinin durumu, hipnozun süresi gibi değişiklikler göstermektedir. Bunlar;

Kolektif hipnoz,

Sosyal hipnoz,

Grup hipnozu,

Oto hipnoz ve ilaçla hipnozdur.

Hipnoterapi Nedir?

Hipnoterapi, bakış, söz ve düşünce gibi unsurlar ile kişide oluşturulan, dirençlerin birçoğunun ortadan kalkmış olduğu dinlenme hali, yani hipnoz ile tedavi sürecinin ve tekniklerinin tümüdür. Hipnoterapide kişinin dikkati en üst seviyede yoğunlaştığında trans hali oluşur. Telkinlere açık hale gelir. Her insanın hipnoterapiden etkilenişi değişik olabilir. Uygulanan yöntemlere göre değişebilir. Hipnotik halin en hafif noktasında bile kişide gevşeme hissedilmektedir. Kendisine söylenilenleri hatırlar. Hipnotik etki derinleştikçe kişinin bilinci kapanmaktadır.  Bilinçaltı pasif durumdan, aktif hale geçer. Kişi hipnoterapi seansında uygulanan konuşmalar ve telkinleri daha sonra hatırlayamaz. Hipnozda ister ağır ister hafif olsun her iki halde de hipnoterapistin söylediği telkinlerle beraber sözler danışan tarafından gerçekleştirilmektedir. Hipnoz bir zihin kontrol yöntemi değildir. Hipnozla konsantrasyonu artan kişinin, zihnindeki dikkat dağıtan unsurlar kontrol altına alınır ve böylelikle kişi telkinlere daha duyarlı olur. Bu gevşeme ve rahatlama durumunda kişinin psikolojik durumu ve davranışları değiştirilebilir.

Hipnoterapi Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Hipnoterapi genel sağlık durumunun iyileştirilmesi içinde kullanılmaktadır. Ağrıları geçirmek örneğin migren ve gerilim tipi baş ağrılarında, kronik fiziksel ağrılarda ve bazı rahatsızlıkların tedavilerinde kullanılmaktadır. Ve psikolojik sorunlarla ve psikiyatri tedavilerinde başvurulmaktadır.

Hipnoterapiyi eğitimini almış psikolog ve psikiyatristler tarafından uygulanmalıdır.  Uzman hipnoterapist tarafından da yapılmaktadır. Hipnoterapiye ek bilişsel terapi, psikiyatrik destek ve diğer terapi tekniklerinin uygulanması terapilerin etkisini arttırmaktadır.

Hipnoterapinin kullanıldığı psikolojik rahatsızlıklar:

Duygudurum bozuklukları (depresyon, bipolar),

Anksiyete bozuklukları (kontrol dışı gelişen kaygı, korku, panik, gerilim, sıkıntı), Somatoform bozukluklar

Yeme Bozuklukları,

Obezite,

Uyku bozuklukları,

Cinsel alandaki bozukluklar,

Takıntılar (OKB),

Psikoz (remisyonda olmak şartı ile)

Tikler,

Kekemelik,

Gece idrar kaçırmaları,

Bağımlılıklar

Fobiler (çeşitli aşırı korkular),

Travmalar,

Performans kaygısı (sınav stresi, sahne heyecanı),

Sporda performans arttırma,

Eğitimde performans arttırma

Hipnozun etkili olduğu diğer konular ise şunlardır:

Öfke kontrolünün sağlanması

Topluluk önünde konuşamamam probleminin tedavisi

İfade güçlüğünün tedavisi

Karşı cinsle ilişki kuramama problemleri

Özgüven eksikliklerinin giderilmesinde

Aşırı tepki verme durumlarının tedavisinde etkilidir.

Hipnoterapide çözülmesi hedeflenen problem, içinde bulunulan ortamın ve çevrenin özellikleri hipnoz sırasında terapistin yaklaşımı ve kullandığı telkinler, hipnoterapi yapan terapist ile güvenli ve olumlu ilişki kurulması, hipnoterapi yapan kişinin kişilik özellikleri tedavi sürecinde önemli faktörlerdir. Ayrıca hipnozun üç temel unsur vardır:

Gönüllülük, konsantrasyon ve hayal gücü. Hipnoza başlanırken, kişi hipnotize edilmesi konusunda gönüllü ve istekli olmalıdır. Gönüllü ve istekli olan kişi, kendisine söylenen (hipnoza giriş için verilen) telkin cümlesine tüm dikkatini verir, yoğunlaşır. Daha sonra söylenilen telkinin içeriğini düşünerek gerçekleştirir. Buradan da anlayacağımıza göre hipnoterapide hipnoz edilecek kişinin gönüllü olması, konsantre olabilmesinin ve hayal gücünün yeterli olması gerekmektedir.

Terapi almak kişinin hayatını kolaylaştırmak, olumlu etkilerin oluşmasını sağlamak ve hayat kalitesini arttırmak için başvurulması gereken tedavi çeşitlerindendir. Hipnoterapide günümüzde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olmuştur.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori