Geçmiş Yaşam Terapisi Nedir?

Geçmiş Yaşam Terapisi Nedir?

Geçmiş Yaşam Terapisi Nedir?

Regresyon kelimesi dilimizde gerileme, geri çekilme ve geriye dönüş anlamı taşımaktadır. Regresyon terapisi, kişiyi duygusal ve zihinsel anlamda olumsuz etkilemeye devam eden, geçmişte yaşadığı bazı olayları ortaya çıkarmayı amaçlar.

Regresyon ile danışanın geçmişte yaşadığı olayı tekrar şu an yaşıyormuş gibi aynı duygularla canlandırmak ve o gün bastırdığı veya bilinçaltında kodladığı, bedeninde sıkışıp kalmış duyguların temizlenip boşaltılması ve kişinin zihninde bilinç ile bilinçaltı arasında yeni bir denge yaratılmasıdır. Bu yaratılan denge, terapi gören kişinin eskiden kendini etkileyen durumlar karşısında daha farklı hissetmesine, düşünmesine ya da davranmasına neden olur. Bu sayede, hastalıklarda belirgin bir iyileşme olması, ruhsal dengesizliklerin düzelmesi ve kötü alışkanlıkların ortadan kalkması mümkündür.

Regresyon terapisinin amacı, danışanın hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmak amaçlı kendisini sınırlayan geçmişin olumsuz duygu ve algılarını yeniden düzenlemektir.

Regresyon terapisine göre, kişinin yaşadığı korku, depresyon gibi birçok probleminin çözümünde geçmişine dönmenin ve bu problemlere neden olan eski deneyimleri ortaya çıkarmanın önemi büyüktür.

Regresyon Hangi Durumlarda Kullanılır?

Regresyon çalışması oldukça güçlü, etkili ve güvenli bir yöntemdir. Kişilerin sorunlarını çözmesi için bir araçtır. Geçmiş anılarını, tüm korkular, olumsuz inanç kalıplarının hepsi bilinçaltımızda kayıtlıdır. Regresyon çalışması bu kalıplara ulaşıp, onları değiştirip, dönüştürmek yoluyla, şimdiki hayatımızda olumlu değişimler sağlar, aynı zamanda kişi yaşam amacını, ruhunun yolculuğunu keşfettikçe, kazandığı farkındalık ile hayatı daha anlamlı hale gelmeye başlar.

Şu durumlarda çalışma sonucunda olumlu etki sağlanabilir:

• Değersizlik Duygusu – Başarısızlık Korkusu

• Özgüven Eksikliği

• İlişki Problemleri, Eril Dişil Dengesi (Aile, Evlilik, Sosyal Çevre, İş Hayatı)

• Kontrol Edilemeyen Öfke, Kızgınlık

• Suçluluk, Yalnızlık Duygusu

• Aidiyet Sorunu

• Bereketi Çekememe (Bereket Blokajları)

• Tekrarlayan İlişki Türleri, Olaylar, Durumlar, Davranışlar

• Bağımlılıklar

• Tüm Blokajlar

• Yeteneklerin Açığa Çıkmasını Engelleyen Blokajlar

• Depresyon

• Bilinen bir nedeni olmayan korkular veya fobiler

• Yakınlık sorunları

• Genel ilişki sorunları

• Açıklaması olmayan suçluluk ve utanç duyguları

• Geçmiş travmayı çözmek

Regresyon Nasıl Yapılır?

Regresyon terapisi, olumsuz duyguların nedenlerini izole etmek ve onları daha iyi ele almak için nedenlerini belirlemek amacıyla, bir kişinin hayatındaki çatışma alanlarına ve diğer potansiyel olarak olumsuz yönlere odaklanır.

Regresyon terapisti, derin nefes kullanımı ile kişinin rahat bir duruma girmesine yardımcı olur. Daha sonra terapistin rolü, kişi gözlerini kapatıp geçmişteki önemli bir deneyim hakkında yüksek sesle konuşurken, onları çevreleri ve süreçte ortaya çıkan duyusal duygular hakkında mümkün olduğunca ayrıntılı olmaya teşvik ederek gerileme sürecini kolaylaştırmak olur. 

Terapist ayrıca gerekirse bireyden olay olayı yeniden yaşanırken ortaya çıkan herhangi bir duygu hakkında konuşmasını isteyebilir. Bu süreç sayesinde bir kişinin bilinçaltına erişebileceğine ve geçmiş olayla ilgili duyguları izole edebileceğine inanılmaktadır. Bu duygular izole edildikten ve bilinçli zihne getirildikten sonra, terapist ve kişi, zararlı bir etkiye sahip olabilecekleri olası yolları belirlemeye başlayabilir. Yeniden öğrenme ve yeniden programlama aşamasında, terapist ve tedavideki kişi, geçmiş olayı tanımlamanın alternatif yollarını geliştirmek için birlikte çalışır, bu da kişide dayanıklılık duygusunu daha iyi teşvik eder ve uyum sağlama güçlerini güçlendirir.

Regresyon Terapisi Türleri Nelerdir?

Hipnotik regresyon terapisi: Her tür regresyon terapisi hipnoz içerse de bu en genel tip, geçmiş yaşamlardan veya yıldan yıla yaş gerilemesi gibi değildir daha çok bu terapi türünde hastaların hipnoz yoluyla bilinçaltı zihinlerine erişmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Yaş regresyon terapisi: Bu tip regresyon terapisinde terapistler hastada amnezi yaratır ve daha sonra geçmiş yıllara dönmelerini ister. Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre, bu yanlış anılar potansiyeli nedeniyle psikiyatri camiasında tartışmalıdır.

Geçmiş yaşam regresyon terapisi: Bu, travmalarımızın çoğunu geçmiş yaşamlarımızdan taşıdığımız inancına dayanır.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori