Evlilik Terapisi Nedir?

Evlilik Terapisi Nedir?

Evlilik Terapisi Nedir?

Kişiler arası ilişkiler ruh sağlığı ve duygusal doyum açısından çok önemlidir. Çift ve evlilik danışmanlığında kişiler arasındaki yakın ilişki çalışılmaktadır. Her ilişkinin dinamiği farklı olmakla beraber her ilişkide zaman zaman çatışmalar, zorluklar ve sıkıntılar yaşanabilir. Çift ve evlilik danışmanlığında yaşanan zorlu süreçler ele alınarak çatışmaların çözülmesi, iletişim problemlerinin ortaya çıkarılması, anlamlandırılması; sadece yaşanan soruna yönelik değil genel anlamda problem çözme becerisi kazandırma, değişim ve gelişim sağlanması amaçlanır.

Evlilik terapisinde çiftlere kendini ve eşini anlamayı öğretmek amaçlanır. Dolayısıyla iletişim kurmayı öğrenmek esastır. Tartışabilmeyi, sağlıklı biçimde kavga edebilmeyi öğrenmek de evlilik terapisinin içindedir. Sağlıklı bir ilişki, mutlu bir evlilik hiç sorun yaşanmaması, hiç tartışma olmaması demek değildir. Çiftler iyi niyetli, değişime ve gelişime açık oldukça çözümlenmeyecek sorun yoktur. Bazı durumlarda ise sağlıklı biçimde ilişkiyi sonlandırmaya yardım etmek evlilik terapisinin görevleri arasındadır.

İlişki ve evlilik terapisinde; kendi duygu, düşünce, davranışlarını ve ilişkiye yansıyan kısımlarını anladıkça eşlerin iletişim becerileri güçlenmektedir. Çiftler, ilişki içindeki stresi daha iyi yönetebilmekte ve çatışma durumunda daha etkili baş etme yolları geliştirebilmektedir.

Yaşam boyu gelişim çerçevesinden bakıldığında evlilikle birlikte insan hayatında süregelen pek çok gelişim evresi söz konusudur:

• Evlilik öncesi hazırlık dönemi,

• Yeni evli çift dönemi,

• Küçük çocuklu aile dönemi,

• Ergen çocuklu aile dönemi,

• Orta yaş dönemi,

• Çocukların evden ayrıldıkları dönem ve evlilikte yaşlılık dönemi.

Her bir evrenin gerektirdiği hazırlık ve sorumluluğun yanı sıra bu evreler arası geçiş aşamasında da çeşitli problemler ortaya çıkabilir.

Evlilik Terapisi Hangi Durumlarda Gerekir?

• Eşlerin birbirleriyle sağlıklı bir iletişim kuramamaları,

• Evlenmeden önce eşlerin görmezden geldikleri, değiştirmeye çalıştıkları özelliklerin evlilik sürecinde gün yüzüne çıkması ve artık problem oluşturması,

• Cinsel sorunlar,

• Boşanma kararı almış olmaları,

• Zor bir süreçten geçen ilişkiyi kurtarma isteği,

• Eşlerin ortak kararı ile alınan ayrılma kararı sonrası sağlıklı bir boşanma süreci geçirmek için yardım almak istemeleri,

• Aldatma sorunları,

• Eşlerin birbirlerine uyguladığı psikolojik ya da fiziksel şiddet,

• Bağlanma korkusu nedeniyle ortaya çıkan problemler,

• İş hayatı ve özel yaşam arası dengenin kurulamamış olması,

• Şiddeti her geçen gün artan kavgalar,

• Çocukları kapsayan sorunlar,

• Eşlerden birinin ya da her ikisinin de gereken sorumlulukları almaması,

• Ailelerin evliliğe olumsuz etkileri ve onlara karşı çizilemeyen sınırlar,

• Çiftin birbirine karşı yaşadığı öfke kontrol problemleri,

• Eşlerin birbirlerine olan ilgilerinin azalması,

• Kıskançlık başlıca başvuru nedenleri arasındadır.

Evlilik Terapisi Faydaları Nelerdir?

Evlilik terapisi seansları çiftler üzerinde pek çok olumlu etki göstermektedir. Tabi burada en önemli unsur, tarafların her ikisinin de alınan bu seanslarla alakalı aynı motiveye sahip olması gerekliliğidir. Ancak o şekilde alınan bu terapilerin olumlu olarak ilişkilere etki etmesi mümkün olacaktır.

Seansların çiftler üzerinde yarattığı etkilere genel hatlarıyla değinirsek; çiftlerin evlilikte belki de yakalayamadıkları beraber olma/bir bütün olma duygusunu bu terapi sayesinde yakalamaları, evde tartışırken konuşulamayan konuların bir uzman eşliğinde yumuşatılarak konuşulabilmesi, kendi lehlerine bir süreçte oldukları için birbirlerini kolaylıkla motive edebilmeleri, katıldıkları seanslarda sürekli olarak pozitife ve doğruya odaklandıkları için ilişkileri için de doğru olanı daha net görmeye başlamaları gibi süreçler bu terapilerin çiftlere sağladığı başlıca faydalardandır.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori