Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?

Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?

Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?

Duyu Bütünleme 1960’lı yıllarda Amerikalı doktor J.Ayres tarafından, University of Southern California ‘da yapılan araştırma ve çalışmaların ardından uygulamaya konulmuş olan duyu bütünleme terapisi otizm başta olmak üzere bir çok duyusal gelişim bozukluğun onarımında çok büyük aşamalar kaydetmiştir.

Dr. Jean Ayres duyu bütünlemesini kişinin kendi vücudunu ve çevresinden gelen duyumları organize eden ve vücudu çevreyle uyumlu kullanmaya mümkün kılan nörolojik bir tepkime olarak tanımlamıştır. Duyu Bütünlüğü, çevremizle olan etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlamak için vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir. Duyular, bedenimizi ve çevremizi fark etmemizi sağlar.

Duyu bütünleme terapisinin amacı, bu aktiviteler sırasında çocuğun belirli adaptif cevabı ortaya çıkarmasını sağlamaktır. Çocuğun terapi sırasında maksimum motivasyona ulaşması ve aktif katılımının sınırsızca sağlanması hedeflenir. Tüm bu unsurlar bir araya getirildiğinde çocukların öğrenme, hafıza, dikkat becerileri, sosyalleşme, vücut farkındalığı (örneğin; fiziksel gelişimi), ince motor ve kaba motor becerileri, arkadaşları ile iletişim, özgüven ve üç boyutlu düşünce gibi becerilerinde gelişim göstermesi sağlanır.

8 duyu sistemimiz bulunmaktadır.

• Görme

• İşitme

• Koku

• Tat alma

• Dokunma

• Vestibüler duyu

• Proprioseptif duyu

• İnteroseptif duyu

Duyu Bütünleme Bozukluğu Nedir?

Duyu bütünleme bozukluğu,

• Vücudumuzdan ve çevremizden gelen bilgilerin bir araya getirilmesinde ve

• Bir bütün oluşturulmasında zorluk yaşanması durumudur.

Duyu bütünleme bozukluğu yaşayan bireylerde öğrenme ve davranış normal dışı bir gelişim seyri gösterir. Bu durumda çocuklardaki problemin duyulardan mı duygulardan mı kaynaklandığını tespit etmek çok önemlidir. Ve bunun tespitinde en önemli görev, konunun uzmanı ergoterapist ve fizyoterapistlere düşer.

Duyu Bütünleme Bozuklukları Nelerdir?

• Yavaş cevap verme

• Dikkat süresinde azalma

• Uygun ton ve hızda konuşamama

• Sürekli yorgunluk

• Gürültülü ortamlarda konsantre olamama, kulak kapama

• Yanlış sese konsantre olup hedefi şaşırma

• Hafıza güçlükleri

• Sese tepki vermeme, sesin yönünü bulamama

• Yiyecek seçme, yiyeceği koklama

• Diş fırçalamama, saç ve tırnak kestirmeme

• Düşme korkusu

• Parmak ucu yürüme

• Sakarlık

• Sürekli hareket isteği

Duyu Bütünleme Kimlere Uygulanır?

• Otizm (yaygın olan gelişimsel bozukluklar)

• Hiperaktivite bozukluğu

• Gelişim gecikmesi (kaba motor bozukluklar, ince motor bozukluklar, koordinasyon bozuklukları, görsel motor bozukluklar)

• Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar

• Serebral Palsi

• İşitme ve dil konuşma bozuklukları

• Kromozomal bozukluklar, genetik bozukluklar

• Erken doğumun sebep olduğu Gelişim gecikmeleri

Duyu Bütünleme Terapisinin Faydaları:

• Kişinin kendi duyularını düzenleme,

• Konsantrasyon ve odaklanma yeteneğini geliştirme,

• Kendini regüle etmesini sağlama,

• Agresif davranışlarını azaltarak evde ve okulda sosyal katılımını arttırma,

• Aktivitelere ve okul görevlerine geçiş yeteneğini geliştirme,

• Kendine güveni arttırma ve günlük yaşam aktivitelerinde başarısını arttırmayı sağlar.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN