Drama Terapi Nedir?

Drama Terapi Nedir?

 Drama Terapi Nedir?

Psikoterapide iyileşme, iç dünyada olup bitenlerin söze dökülebilmesi, yani simgeleşebilmesiyle gerçekleşir.
Terapide amaçlanan, insanın duygu ve düşüncelerinin izlerini sürmek, yaşamına ve öyküsüne ait olan bütün parçaları ahenkli bir biçimde buluşturmak ve bütünlüğünü, dengesini sağlamaktır.

Drama terapisi, anlamlı bir değişiklik meydana getirmek için teatral teknikleri ve kavramları kullanan bir terapi türüdür. Danışanlara duygularını ifade etmeleri, başkalarıyla etkileşim kurmaları ve sağlıklı davranışları prova etmeleri için bir yol sunar.

Tiyatro, ilk kutsal ritüellerde kökenine sahiptir ve kabile doğası her zaman topluluğun bir parçası olarak çalıştı, mitleri nesilden nesile aktardı ve bireylerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve duygularını sindirebilecekleri bir alana girmelerini sağladı. Oyuncuların yaşadığı duygularla, izleyiciler kendi duygularını hareket ettiriyorlar

Drama terapisi, kişisel ve kişilerarası keşif ve anlayışı, empati ve iletişim gelişimini, öz farkındalığı ve dışavurumu beraberinde getiren; rol yapma, hikâye anlatımı, dramatik yansıtma ve diğer yaratıcı sanat modellerine başvuran somutlaştırılmış bir terapötik yöntemdir.

Drama terapisinde amaç, sahne sanatlarında yer alan rol oynama, öykü anlatma vb. etkinlikleri kullanarak kişilerin duygusal gelişimlerine ve kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunmaktır. Drama terapisi sırasında uygun olmayan davranışlar da çeşitli yaratıcı hareketlere dönüştürülmeye çalışılır. Terapiden beklenen yararlardan biri de bireyin yaratıcı kapasitesine ulaşmasına yardım etmektir. Bazı oyun yöntemleriyle nesneleri araç olarak kullanarak, insanlarla ilişki kurmak geliştirilmeye çalışılır.
Drama Türleri Nelerdir?

Eğitici Drama
Pedagojik drama olarak da adlandırılır. Çocuğun hemen her konuda eğitiminde kullanılan bir tekniktir. Bu nedenle diğer iki drama türünü de belirli oranlarda içine alır. Çünkü eğitici drama, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini de özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasını da amaçlar. Eğitici drama ile yaratıcı drama arasındaki en önemli fark, eğitici dramanın amacının oyun yaratmak olmaması ve çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarıdır.

Yaratıcı Drama
Çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine yaratıcı drama denir.

Çocuklar da yetişkinlerin yaşadığı dünyada yaşamaktadırlar ve onların da yetişkinler gibi duyguları, düşünceleri ve tarzları vardır. Bunların oluşumunda hiç kuşkusuz çevresindeki yetişkinleri örnek alırlar.

Drama Terapinin Faydaları Nelerdir?

Drama terapisi yaratıcı süreçler aracılığıyla kişisel gelişimi, öz farkındalığı ve spontanlığı doğurur. Terapist her seansı belli temalar üzerinden planlayabilir. Fakat aslında, seans esnasında ortaya çıkabilecek duygu veya çatışmaları etkili bir biçimde ele alabilmek üzerine eğitim almıştır. Bu tarz durumlar danışanın gelişmesi ve gerekli becerileri edinebilmesi için önemli fırsatlardır. Bir bakıma günlük yaşam için prova görevi gören, canlandırma, rol değiştirme, doğaçlama gibi tiyatro temelli yöntemler kullanılır. Böylelikle kişiye sosyal ve duygusal entegrasyon becerilerini öğrenme ve pratik yapma; geçmiş davranışlar veya deneyimler üzerinde düşünme fırsatı verilir.

Drama terapi; yaratıcı drama teknikleri ile dışavurum sayesinde kişinin rahatlamasını, içsel bir denge ve güvene ulaşabilmesine yardımcı oluyor. Kişinin bedensel farkındalığının olumlu yönde pekişmesini sağlıyor ve kelimelerin kifayetsiz kaldığı dönemlerde tiyatro oyunun iyileştirici gücünden faydalanarak yaşamla ilgili benzer sıkıntı, duygu, düşünce ve umutlara sahip kişilerin birbirlerini anladıkları bir ortam yaratıyor. Oluşan grup dinamiği ile kişiler birbirlerinden güç ve destek alışverişinde bulunuyor; böylece yalnızlık ve çaresizlik hisleri ile kolayca başa çıkabiliyor.

Terapötik Tiyatro, sınırlı karakterli repertuarımızda çok az bilinen, yeni karakterleri keşfedebilmek için mükemmel bir araçtır, çünkü içinde cesaret edebileceğimiz güvenli bir ortam yaratır. Yeni roller deneyimleyin, sosyal çevremizden gelen istenmeyen yanıtlara kendimizi tehlikeli bir şekilde maruz bırakmadan öğrenilmiş olur.

Ve ayrıca tiyatronun faydaları da şu şekilde sıralanabilir:

• Sadece izleyerek, taklit ederek yaşamı öğrenmeye keşfetmeye başlarlar.

• Bir tiyatro grubu içindeyse rol repertuarını genişletebilir. Böylece kendilerini daha iyi ifade edebilirler.

• Yine bir tiyatro ya da drama grubundaysa dayanışmayı, destek olmayı öğrenirler.

• Yaşamı daha iyi anlamlandırabilirler.

• Kendine güvenleri ve problem çözme yetenekleri artar.

• İletişim kurmayı öğrenirler.

• Sevgi, barış, birlik olma gibi evrensel değerleri öğrenirler.

• Mutlu, inisiyatif sahibi, yaratıcı bireyler olarak yetişirler.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori