Dans Terapi Nedir?
02 Eyl 2022 09:08

Önder Veli Göktaş

Dans Terapi Nedir?

Dans Terapisi Nedir?

Dansın bütünleyici ve iyileştirici bir sanat olma özelliği çok eski kültürlere kadar dayanır.

Dans Terapisi; hareketlerin ve dansın psikoterapötik uygulaması ile bireyin kişisel, duygusal, fiziksel, sosyal gelişimini ve farkındalığını yaratıcı bir süreç çerçevesinde sanatla deneyimlemesidir.

Genellikle basitçe dans, bireylerin duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal bütünleşmesine yardımcı olmak için hareketi kullanan bir terapi türüdür.

Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa faydalı olan dans terapisi, stres azaltma, hastalık önleme ve ruh hali yönetimi için kullanılabilir.

Dans terapi, uygulayan kişiye artan kas gücü, koordinasyon, hareketlilik ve azaltılmış kas gerginliği sunar.

Dans terapisi bireyler, çiftler, aileler veya gruplarla kullanılabilir.

Genel olarak, dans terapisi öz farkındalığı, öz saygıyı ve duyguların ifadesi için güvenli bir alanı teşvik eder.

Dans terapisinin temeli, kişinin hareketlerinin, düşünce sistemini ve hislerini yansıttığı prensibine dayanır.

Kişinin hareketlerinin algılanması, fark edilmesi ve hareket repertuvarının genişletilmesi sonucu, bu sürece tanıklık eden dans terapisti kişinin farkındalığını arttırmaya, yeni hareket algıları oluşturmaya ve böylece duygularında ve sözel iletişiminde yeni iletişim mekanizmaları geliştirebilmesine yardımcı olur.

Kişisel gelişim ve sosyal iletişimi destekleyen dans terapisi bire-bir seans ya da grup terapisi olarak sağlık, eğitim ve sosyal hizmet alanlarında, bu eğitimi almış lisanslı terapistler tarafından uygulanabilir.

Dans Terapinin Yararları Nelerdir?

Kişisel farkındalık, özgüven, bağımsız olabilme yetisi ve sağlıklı bireyleşme,

Düşünce, duygu ve hareket arasında bağlar kurabilmek,

Değişkenlerle başa çıkabilme ve adaptasyon mekanizmalarının gelişimi,

Çok yoğun, baskın düşünce ve hislerin ifade edilebilmesi ve bu hislerle başa çıkabilme,

Sözel ve hareketli iletişim yöntemlerini geliştirme,

Yaratıcı yöntemler, dans, müzik ve oyun aracılığıyla güvenli bir ortamda içsel kaynaklara ulaşım,

Kişiye kendi ve başkaları üzerindeki etkisini yargılanmadan yaratıcı ve destekleyici bir ortamda deneyimleme olanağı sunmasıdır.

Genellikle aşağıdakiler gibi fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal sorunları tedavi etmek için kullanılır:

Fiziksel Sorunlar:
  • kronik ağrı

çocukluk çağı obezitesi

kanser

artrit

hipertansiyon

kalp-damar hastalığı

Zihinsel sağlık sorunları:
endişe

depresyon

düzensiz yeme

zayıf benlik saygısı

travma sonrası stres

Bilişsel Sorunlar:
bunama

iletişim sorunları

Sosyal Konular:
otizm

saldırganlık/şiddet

aile içi şiddet travması

sosyal etkileşim

aile çatışması

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN