Çözüm Odaklı Terapi Nedir?

Çözüm Odaklı Terapi Nedir?

Çözüm Odaklı Terapi Nedir?

Çözüm Odaklı Kısa Terapi, Amerika’da Steve De Shazer ve Insoo Kim Berg tarafından geliştirilmiş geleneksel kuramlardan farklı olarak kısa süreli, geçmiş yerine geleceğe odaklanan, sorundan çok çözüm konuşmalarının üzerinde duran, somut tekniklerin kullanıldığı, daha az kapsamlı, tümevarımsal ve iyimser bakış açısına sahip bir model olarak tasarlanmıştır.

Problemlerin çözümüne yönelik değişimler yoluyla ilerlerken; danışanın kısıtlı yönlerinden çok güçlü yanları ve kaynakları üzerine geleceği yapılandırmanın en iyi yollarını bulmak, çözüm odaklı kısa süreli terapi yaklaşımının temel ilkelerinden sayılabilmekte çözüm konuşması veya çözüm üzerinde konuşmak, soruna bakmaksızın devam etmek, değişim yaratmak ve geliştirmek istenen yaşam yönlerini araştırmaktadır.

Çözüm odaklı görüşmenin amacı, danışanın değişime yol açacak şekilde problemi hakkında konuşmasını sağlamaktır. Şikayetlere hiçbir olumsuz değer atfedilmez, bir etiketleme yapılmaz, sadece değişmek için uygun spesifik davranışlar bakımından ele alınır.

Danışanların kendi problemlerine bakış açılarını değiştirmek. Daha fazla "pozitif değişim" sağlayacak belirli, açık, gerçekçi ve gözlenebilir hedefleri danışanla iş birliği içinde belirlemek. Danışanların şu andaki ve gelecekteki kaygılarını çözebilmeleri için yeterliliğe sahip olmalarına ve kendi kişisel kaynaklarına dayalı bir kimlik yaratmalarını sağlamak.

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi nedir sorusuna geleneksel kuramlardan farklı bir cevap veririz. Bu noktada temel kriterleri şunlardır;

• Geçmişten ziyade geleceğe odaklanır.

• Sorundan çok çözümü konuşur.

• Somut teknikler kullanılır.

• Yetersiz yanlardan çok güçlü yönleri merkeze alır.

• Sınırlı yönlerden ziyade çaba ya da beceriye odaklanır.

Çözüm Odaklı Kısa Terapi Temel İlkeleri Şunlardır:

• Danışanların şikayetlerini çözmek için güçlü yanları ve kaynakları vardır. Terapistin görevi, danışanın bu kaynaklara ulaşmasına ve çözüm için kullanmasına yardım etmektir.

• Değişim sürekli olup, her zaman mümkündür. Danışan bunu bilirse zaten değişimin kaçınılmaz olduğu şeklinde davranacaktır.

• Terapist değişmenin ne olduğunu tanımlamalı, daha fazla değişme sağlamak için çabalamalıdır.

• Şikâyeti çözmek için şikâyet hakkında çok şey bilmek gerekli değildir. Şikâyetin nedeni ya da işlevini bilmek sonucu değiştirmez.

• Küçük bir değişim zincir usulü diğer parçalardaki değişimi de etkileyecektir. Bu nedenle tek gerekli olan şey, küçük bir değişimin gerçekleşmesidir.

• Yasadışı ve açıkça gerçekçi olmayan bir hedef söz konusu olmadığı sürece amacı danışanlar belirler.

• Hızlı bir değişim her zaman mümkündür.

• Olaylar için tek bir doğru yol bulunmaz. Değişik bakış açıları da geçerli olabilir.

• Mümkün olmayan ve zor şeylerden ziyade mümkün olan ve kolay değişebilir şeylere odaklanmak başarıyı sağlayacaktır.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori