Bütünleştirici Terapi Nedir?

Bütünleştirici Terapi Nedir?

Bütünleştirici Terapi Nedir?

Bütünleştirici terapi, bireysel terapistlerin ihtiyaçlarını karşılamak için farklı terapötik araçları ve yaklaşımları birleştiren ilerici bir psikoterapi biçimidir. Bir ile anlaşılması normal insan gelişiminin, bütünleştirici terapist farklı şekillerde her danışan etkileyen gelişme boşlukları doldurmak için standart tedaviler değiştirir. Farklı psikolojik teori ve araştırma okullarından alınan unsurları birleştirerek, bütünleştirici terapi, daha geleneksel, tekil psikoterapi biçimlerine göre tedaviye daha esnek ve kapsayıcı bir yaklaşım haline gelir.

Bütüncül terapide amaç, bir danışanın sorununa en uygun farklı terapötik yönelimlerden tekniklerin seçilmesini içeren bir tedavi yaklaşımıdır. Terapiyi bireye uyarlayarak, bütünleştirici terapistler en önemli etkileri üretmeyi hedeflerler.
Tek ekol yaklaşımlarından farklı olarak, bütünleştirici terapi belirli bir metodoloji veya düşünce ekolüyle sınırlı değildir. Bunun yerine, terapistler ihtiyaç duyduklarında farklı ekollerden farklı teknikler kullanabilirler. Bunun amacı, tedavinin yararlılığını arttırmak ve tedaviyi bireyin özel ihtiyaçlarına uyarlamaktır.

Bütüncül psikoterapi, her bireyin içsel değerini doğrulayan psikoterapi uygulamasına yönelik bir tutumu benimser. Kişiye duyusal, davranışsal, bilişsel ve fizyolojik işleyiş düzeylerinde uygun ve etkili yanıt veren, yaşamın ruhsal boyutunu da ele alan birleştirici bir psikoterapidir.


Bütüncül Terapi Hangi Durumlarla İlgilenir?

Bütünleştirici psikoterapi yaklaşımları ister bire bir ister çiftlerle, ailelerle veya grup ortamlarında olsun, çocuklar, ergenler ve yetişkinlerle neredeyse her tür uzun vadeli veya kısa vadeli terapötik çalışmaya dahil edilebilir. Bunlar:

• Bağımlılık

• Anksiyete

• Otizm

• Kayıp durumları

• Kanser belirtileri

• Depresyon

• Yeme bozuklukları

• Yas süreci

• Yüksek kan basıncı

• Öğrenme zorlukları

• Kendine güvensiz

• Ağrı

• Travma sonrası stres bozukluğu

• İlişki zorlukları

• Kendi kendine zarar verilen durumlar

• Cinsel zorluklar

• Uyku zorlukları

• Stres

• Travma
Bütünleştirici Terapi Nasıl Çalışır?

Yaklaşımlarına, en iyi hizmet ettikleri danışanlara ve terapist ile danışanın ne kadar süreyle ve ne sıklıkla buluşacaklarına göre farklılık gösteren 400'den fazla psikoterapi türü vardır. Araştırmalar, bu yaklaşımlar değişse bile, birçoğunun veya hepsinin benzer ve benzer şekilde başarılı sonuçlarla sonuçlanabileceğini göstermektedir. Ancak, terapiye tek bir yaklaşım her zaman danışana en iyi faydayı sağlamadığından, belirli bir modelde eğitim almış olabilecek terapistler genellikle farklı bir yöntem bulmak için diğer terapileri de kullanmaktadır. Kullanılan terapinin araçları, dili, teknikleri veya alıştırmaları kullanırlar. Bütünleştirici bir terapist,

• Bilişsel-davranışçı terapi,

Diyalektik davranış terapisi,

• EMDR,

• Motivasyonel görüşme,

• Farkındalık,

• Sanat veya müzik terapisi,
• Psikodinamik terapi,

• Hümanist terapi,

• Psikodrama,

• Meditasyon,

• Nefes çalışması,

• Yoga, aile sistemleri terapisi,

• Gestalt terapisi gibi pek çok teknikten tedavi süresince yararlanır.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori