Boyun Fıtığı Egzersizleri

Boyun Fıtığı Egzersizleri

İzotonik Boyun Fıtığı Egzersizleri

Başı sağa ve sola çevirme

Boyun fıtığı ağrılarında başı sağa sola çevirme egzersizleri kontrollü bir şekilde yapılmalıdır. Başınızı yavaş bir şekilde çevrilebilene kadar sağa çevirin ve 5-7 saniye bu pozisyonda bekleyin. Daha sonra başınızı öne doğru döndürülür ve dinlendirilir. Aynı hareketleri sol taraf için de tekrar etmelisiniz. Hareketin bitiminde dinlenin ve bu hareketi 5 defa tekrar edin.

Başı öne ve arkaya doğru eğme

İzotonik hareketlerin diğeri başınız ve çeneniz göğse değebilecek şekilde öne eğmeye çalışın. Hareketi kontrollü bir şekilde yapın ve başınızı aşırı zorlamamaya dikkat edin. Başınızı yavaşça arkaya eğin ve yeniden 5-7 saniye beklenir. Başı öne ve arkaya eğme hareketini 5 set olarak tekrar edebilirisiniz.

Başı omuzlara eğme

Baş hareketlerinin diğeri, başınızı kontrollü ve yavaş bir şekilde sağ omzunuza değecek yana doğru eğin ve bu hareket pozisyonunda 5 saniye bekleyin ve dinlenin. Ardından başınızı normal konumuna getirin. Bu hareketi sol taraf içinde tekrar edin ve bu şekilde 5 defa tekrar edin. 


İzometrik Boyun Fıtığı Egzersizleri

Fleksiyorta Direnç

Fleksiyorta direnç hareketinde eller alna koyulur, başınızı öne doğru itilmeye çalışılırken ellerle engel olunmaya çalışılır. Hareketi 10’a kadar sayın ve serbest bırakın. Bu hareketi 3 defa tekrar edin.

Ekstansiyona Direnç

Diğer harekete benzer formda, ellerinizi başın arkasına koyun ensenize değil başınızı arakaya doğru itmeye çalışırken ellerinizle engel olmaya çalışın. Bu hareket için 10’a kadar sayın ve bırakın 3 kez tekrar edin.

Yana Eğilmeye Direnç

Yana eğilme hareketinde sağ el yüzün sağ tarafına koyulur ve sağ tarafa itilmeye çalışılır ve sağ elle engel olunur. Bu hareket için 10’a kadar sayın ve bırakın. Aynı hareketi sola taraf için de yapın. 3 kez tekrar edebilirisiniz.


Yorumlar

Yorum Yazın

Cengiz TANER

Kategori