Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri

Dünya genelinde en sık görülen ve ölüm oranı yüksek olan kanser türlerinden biri de akciğer kanseridir. Akciğer kanseri belirtileri genellikle sinsidir ve erken evrede herhangi bir belirti yaratmaz.

Yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıyla başlar. Bu kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara (karaciğer, kemik, beyin, vb.) yayılarak hasara yol açar.

Akciğer kanseri vakalarının yüzde 85’i sigara içiciliğiyle ilişkilidir. Sigara, akciğerlerdeki hücrelere zarar vererek akciğer kanserine neden olur.

Akciğer Kanserinin En Sinsi Belirtileri

Akciğer kanseri erken dönemlerinde tipik olarak belirtilere neden olmaz. Bulgu ve belirtiler genellikle geç dönemlerde başlar.

• Nefes darlığı

• Balgamda kan gelmesi

• Kronik öksürük şeklinin değişmesi ve başka bir hal alması

• Göğüs ağrısı

• Aşırı zayıflama

• Yorgunluk

• İştah kaybı

• Ses kısıklığı

• Parmak uçlarında çomaklaşma

• Yutma güçlüğü

Akciğer kanseri belirtileri bazen oldukça sinsidir. Hastaların neredeyse dörtte birinde kanser, hiçbir belirti vermeden oluşmaktadır. Akciğer kanserinde şu belirtilere dikkat edin.

En sık rastlanan akciğer kanseri belirtileri öksürük

Öncül belirtilerden olan öksürük dikkatle gözlemlenmelidir. Genel olarak solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı yaşanan ya da soğuk algınlığı kaynaklı olan öksürük ile karıştırılır. Solunum yolu enfeksiyonları ya da soğuk algınlığı nedeniyle yaşanan öksürük 1-2 hafta içinde geçer. Ancak bu süre 3 haftadan uzun sürdüyse ya da yaşanan öksürüğün şiddeti ve sıklığı giderek arttıysa dikkatli olunmalıdır.


Öksürükte değişim

 Sigara kullanan kişilerin rutin olarak yaşadığı öksürükteki değişimler dikkate alınmalıdır. Öksürük miktarı ve balgam artıyorsa, kanlı balgam başladıysa, solumda kabalaşma yaşanıyorsa vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır.

Nefes almada zorluk

 Akciğer kanseri kaynaklı nefes darlığı durumu yoğun fiziki efor sırasında da yaşanabilir ya da hiç efor sarf edilmeyen zamanlarda da meydana gelebilir. Bu nedenle derin nefes alma ile birlikte tek taraflı olarak yaşanan ve saatler süren göğüs ağrısı dikkate alınmalıdır.

En sık rastlanan akciğer kanseri belirtileri ses kısıklığı: Tümör akciğerin üst lobunda geliştiğinde sinirlere baskı uygular ve kişide ses kısıklığının yaşanmasına neden olur. Bu nedenle kişide reflü ya da enfeksiyon gibi bir sorun yoksa 10 günden daha uzun süren ses kısıklığı durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Akciğer Kanseri Evreleri

Akciğer kanserinin tedavi yönteminin belirlenmesi için kanserin evresinin tespit edilmesi gerekir. Tümöre ve yayılım durumuna göre evre belirlenir.

1.Evre Akciğer Kanseri

Tümör sadece akciğer içindedir.
Kanserli hücreler en fazla 5 cm büyüklüğündedir ve yalnızca lenf düğümlerinde bulunur.

2.Evre Akciğer Kanseri

Kanser akciğer yakınındaki lenf bezlerine yayılmıştır.
Kanserli hücreler 5-7 cm arası büyüklüktedir, göğüs kafesine ve diyaframa yayılmıştır.

3. Evre Akciğer Kanseri Belirtileri

• Nefes borusunun her iki akciğer için ayrıldığı noktaya (karina) yakın ise veya
• Büyük damar invazyonu(tutulumu) var ise veya
• Akciğer içinde yayılımı var ise
• Tümör, plevra veya iki akciğer arasındaki mediasten boşluğuna yayılmıştır.
• Kanserli hücreler 7 cm’den daha büyüktür. Akciğer dışındaki lenflere yayılmıştır. Ayrıca, ana bronşa, göğüs içindeki kalp zarına ve kaburgalara ulaşır.4. Evre Akciğer Kanseri Belirtileri

4. evre akciğer kanserinin kanserin en ileri aşamasıdır. Semptomlar ağır bir şekilde kendini gösterir. Kişi nefes almada, hareket etmede zorlanır. Ağır ve sancılı ağrılar yaşar. Yeme düzeni bozulduğu için kilo kaybı çok hızlı gerçekleşir ve güçsüzleşir. Ve şu belirtileri göstermektedir:

• Hastanın nefes alıp vermesi oldukça zorlaşır. Solunumda sürekli hırıltı sesi duyulur.

• Öksürük kronikleşmiş bir hale gelir.

• Balgam oluşumu artar ve kanlı balgama rastlanır.

• İştah kaybı meydana gelir. Buna bağlı olarak hızlı kilo kaybı yaşanır.

• Göğüs bölgesinde geçmeyen ağır ağrılar hissedilir.

• Seste kısılma yaşanır.

• Yutkunma sırasında güçlük yaşanır.

• Öksürük bu evrenin en zor belirtisidir. Sürekli olarak devam eden öksürükler kişinin nefes almasını, konuşmasını ve yemek yemesini zorlar.

• Diğer organlar da zarar gördüğü için kişi yatalak bir seviyeye gelebilir.

• Akciğer kanserinin son evresinde kişi bakım yardımına muhtaçtır. Kişisel bakımını ve ihtiyaçlarını birinin yardımı ile gerçekleştirmesi gerekebilir.

• Son evrede nefes alıp vermek zor olduğu için kişi oksijen cihazına da bağlanabilir.

• Günümüzde 4. evre akciğer kanseri olup uzun süre hayatta kalan çok sayıda insan vardır. Umut vardır ve gerçekçi olmak kaydı ile bu yanlış bir umut değildir.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN