Aile Sistemleri Terapisi Konuları

Aile Sistemleri Terapisi Konuları

Aile Sistemleri Terapisi Nedir?

Sistemik model, sistemli düşünme ve aile sisteminin bir parçası olmaya teşvik eden bir terapi biçimidir. Bu yaklaşımın temel prensibi, ailenin başvuru da dile getirdiği ana belirtinin bir işlevi olduğudur. Bu belirtiler her ne kadar ailenin işlevlerinde bir aksama gibi görünse de bir yandan da ayni sisteminin dengesini korumaktadır. Ailenin yaşadığı sorun aynı zamanda aileyi bir bütün olarak bir arada tutan sistemin sağlayıcısı olabilmektedir. 

Sistemik aile terapisi aynı zamanda sistemik psikoterapi, sistemik tedavi ve aile sistemleri terapisi adlarıyla da anılır. Sistemik aile terapisinin kökeni aile terapisi ve sistem teorilerinde yatar. Sorunu bireyin değil, ailenin sorunu olarak ele alan sistemik aile terapisi, aile bağlarını güçlendiriyor.

Her aile üyesi grup dinamiğini ve bireysel eylemlerinin birbirlerini ve bir bütün olarak aile birimini nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için diğerleriyle birlikte çalışır. Aile sistemleri terapisinin en önemli dayanaklarından biri, bir ailenin bir üyesinin yasamakta olduğu bir problemin, ailedeki herkesin problemi olduğu tezidir. Genel anlamda önemli olan, insanlar arasındaki etkileşimden ortaya çıkan ilişkidir. 

Aile sistem yaklaşımı, tüm aileyi bir sistem olarak görür ve aile üyeleri arasındaki etkileşime odaklanır. Tedavide de aile yapısında değişiklikler yapmak amaçlanır.  

İç Aile Sistemleri (IFS) terapisinde, her bireyin zihinsel sistemi içinde birden fazla alt kişiliği veya aileyi tanımlayan ve ele alan psikoterapiye bir yaklaşımdır. Bu alt şahsiyetler, yaralı kısımlardan ve öfke ve utanma gibi acı verici duygulardan ve yaralı kısımların acısını insanı kontrol etmeye ve korumaya çalışan kısımlardan oluşmaktadır. Alt-kişilikler genellikle birbirleriyle ve bireyin öz benliğiyle, her bireyin özünde bulunan kendine güvenen, şefkatli, bütün insanı tanımlayan bir kavramla çatışırlar. IFS, yaralı parçaları iyileştirmeye ve alt-kişilikler ve Öz arasında uyumsuzluk yaratan dinamikleri değiştirerek zihinsel dengeyi ve uyumu yeniden tesis etmeye odaklanır.

Aile dizimi terapisi, aile içerisinde yaşanan olaylar neticesinde oluşan bozulmaların ve kopmaların psikolojik problemlerin temelini oluşturduğu düşüncesini benimsemektedir. Bu durumun iyileştirilmesi için ise, aile dizi terapisi uygulanarak bireylerin ailelerine içsel olarak geri götürülmesi ve aileleri ile kendi iç dünyalarında barışmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Aile dizi terapisi uygulanarak, aile sisteminde meydana gelen yıkılmalar ve kopmaların onarılması amaçlanmaktadır. Bu onarım ve aile bireyleri ile barışmanın gerçek dünya ile ilişkisi yoktur yani somut bir barışma ve onarımdan söz edilemez. Bu süreç, bireylerin içlerinde yaşadıkları ve gerçekleştirdikleri bir onarım ve barışma sürecidir.

Aile sistemleri terapisinde ele alınabilecek bazı sorunlar şunlardır

Bireyleri, çiftleri ve aileleri tedavi etmek için kullanılır

Depresyon,

Anksiyete

Ölüm

İşsizlik

Romantik ilişkiler

Çocuklarla ilgili sorunlar

Boşanmak

Uyuşturucu kullanımı veya madde kullanımı

Akıl sağlığı endişeleri

Çatışmadan kaçınma ve çözüm

Fobiler,

Panik ve romatoid artrit gibi fiziki sağlık koşulları gibi

Cinayet

İntihar etme

Ani ölüm

Aldatılma

İsteksiz/ gönülsüz birliktelik

Terk edilme

Tecavüz, taciz

İşkenceye maruz kalma

Boşanma

Evlilik dışı çocuk sahibi olma

Düşük yapma

Kürtaj

Evlatlık verilme veya verme

Doğuştan gelen zihinsel ve bedensel rahatsızlıklar gibi çeşitli durumları ve semptomlarını tedavi etmede etkilidir.

Yorumlar

YORUM YAPMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

Kategori