Hareket Terapi Nedir?

Hareket Terapi Nedir?

  • Hareket Terapi Nedir?

Hareket terapisi bir kişinin bir hastalık (fiziksel veya zihinsel), bir engel veya tam olarak çalışmasını engelleyen yaşam zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için hareketi kullanır. Hareket terapisinin amacı, kişinin bilişsel, fiziksel, zihinsel ve duygusal refahını arttırmaktır.

Hareket terapisi , fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal esenliği desteklemek için kullanılan çok çeşitli Doğu ve Batı hareket yaklaşımlarını ifade eder. Derin doku manipülasyonu ve postüral düzeltmeyi hareket eğitimi ile birleştiren bazı hareket terapisi biçimleri aynı zamanda vücut çalışması terapileri olarak da bilinir. Batılı hareket terapileri genellikle dans alanında gelişmiştir. Bu hareket yaklaşımlarının çoğu, yaralanmayı önlemenin bir yolunu arayan, bir yaralanmadan kurtulmaya çalışan veya yeni hareket biçimlerinin etkilerini merak eden eski dansçılar veya koreograflar tarafından yaratıldı. Bazı hareket terapileri fizik tedavi, psikoloji ve beden çalışması alanlarından ortaya çıkmıştır. Diğer hareket terapileri, tedavi edilemez bir hastalığı veya durumu tedavi etmenin bir yolu olarak geliştirildi.

Hareket Terapi Hangi Durumlara İyi Gelir?

Gerginlikten yapılandırılmamış dansa kadar çeşitli aktiviteleri içerebilen bir hareket terapisi seansı, insanları güvenli bir ortamda kendi duygu, düşünce ve fikirlerini vücut hareketi ile ifade etmeye teşvik eder.

Hareket terapisinin fiziksel yararları arasında büyük bir rahatlık, hareket esnekliği, artan denge, güç ve esneklik, iyileşen kas tonusu ve koordinasyonu, eklem esnekliği, kardiyovasküler koşullanma, artan atletik performans, dolaşımın uyarılması, yaralanmaları önleme, daha uzun ömürlü olma, ağrılardan kurtulma ve romatizmal, nörolojik, omurgasal gerginlik ve solunum bozukluklarından kurtulma yer alır.

Hareket terapisi aynı zamanda beyni sakinleştirmek, benlik bilincini artırmak ve farkındalığı yükseltmek için bir meditasyon uygulaması olarak da kullanılır. Buna ek olarak, hareket terapisi beden yoluyla ifade edilen duygusal üzüntüleri yatıştırmada yararlıdır. Bu durumlar arasında

Yeme bozuklukları,

Aşırı bağımlı olma

Anksiyete atakları

Şizofreni

Depresyon

Kaygı

Kişilik bozuklukları

Otizm yer almaktadır.

Hareketler düşünce ve duygulara bağlı olduklarından, hareket terapisi tavır ve duygularda değişimlere de neden olabilir. Kişiler özsaygı artış bildirmişlerdir. İletişim becerileri de artar ve diğer kişilere gösterilen toleransta da yükselme olur. Hareket terapisi yoluyla kolaylaşan fiziksel açıklık çok daha büyük duygusal açıklığa ve yaratıcılığı sağlar.

Terapistler, şu anda cezaevlerinde, okullarda, huzurevlerinde, psikiyatrist kliniklerinde, kriz merkezlerinde, askeri tesislerde, özel muayenehanelerde, hastanelerde ve yaşlı bakım merkezlerinde çalışma potansiyellerine sahipler. Ve şu rahatsızlıklarda olumlu etkileri bulunmaktadır.

Dans ve Hareket Terapisi Faydaları

Kişisel farkındalık sağlar, özgüveni artırır, bağımsız olabilme gücü verir, sağlıklı bir şekilde bireyselleşme hissi verir.

Düşünce ve duygular arasında hareket ile bağ kurar.

Değişenlere karşı baş edebilme ve uyum mekanizmasının gelişimi sağlanır.

Duygu ve düşüncelere başa çıkabilme, çok yoğun baskın düşünce ve hislerin ifade edilebilmesi

Hareketli ve sözel iletişim tekniklerini geliştirme

Yaratıcı yöntemler eğilim müzik ve oyun aracılığıyla güvenli bir ortamla içinde içsel kaynaklara ulaşım

Kişi kendini ve başkaları üzerindeki etkisini yargıda bulunmadan yaratıcı ve destekleyici bir şekilde deneyimleme imkânı sunmaktadır.